Tewerkstelling - Opleiding

U wenst iemand in dienst te nemen? Een schoolverlater? Een laaggeschoolde werkzoekende? Iemand die ontslagen werd na een faillissement? In deze rubriek vindt u de tewerkstellingsmaatregelen waardoor u aanspraak kunt maken op doelgroepvermindering en een tussenkomst in het nettoloon.

Activa

Activa start

Startbonus en stagebonus

Outplacement

[E42] Wat moet u doen als uw werknemer recht heeft op outplacement?

Herstructurering

[E44] Kan u als onderneming in herstructurering een terugbetaling van de inschakelingsvergoeding krijgen?

SINE

[E13] Herinschakeling van de zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de Sociale Inschakelingseconomie (SINE)