Activa start - Startbanen

U neemt een laaggeschoolde werknemer jonger dan 26 in dienst? U hebt recht op een RSZ-vermindering en via de werkuitkering neemt de RVA een deel van het nettoloon voor zijn rekening.