Startbonus en stagebonus

Belangrijke mededeling vanaf 1 januari 2016

Vanaf 01 januari 2016 is de RVA niet langer bevoegd voor de behandeling van de dossiers start- en stagebonus.

De bevoegdheid wordt voortaan uitgeoefend door het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

De bevoegdheid geldt zowel de aanvraag voor de start- en stagebonus bij de aanvang van de praktijkopleiding alsook de aanvraag tot betaling van de start- en stagebonus.

Indien u reeds eerder een goedkeuring voor de start- en stagebonus ontving, dient u geen nieuwe aanvraag bij het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de Duitstalige Gemeenschap in te dienen. De RVA maakt zelf uw dossier over aan het bevoegd gewest of de bevoegde gemeenschap.

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Contactgegevens Vlaams Gewest:

Departement Werk en Sociale Economie
Start- en stagebonus
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel

Website: www.werk.be
E-mail: startenstagebonus@vlaanderen.be

Contactgegevens Waals Gewest:

Institut Wallon de Formation en Alternance des Indépendants et Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME)
Place Albert 1er, 31
6000  Charleroi

Website: www.ifapme.be
E-mail:    info@ifapme.be
Telefoon: 071/ 23.22.22 – 0800/ 90.133

Contactgegevens Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

ACTIRIS
Departement Tewerkstellingsprogramma’s

Astrotoren
Sterrenkundelaan, 14
1210 Brussel

Website:  www.actiris.be
E-mail: bss@actiris.be
Telefoon: 02/ 563 34 99

Contactgegevens Duitstalige Gemeenschap:

Institut für Aus – und Weiterbildung im Mittelstand und in KMU (IAWM)
Vervierse Strabe, 4a
4700 Eupen

Website: www.iawm.be
E-mail: iawm@iawm.be
Telefoon:       087/ 30.68.80