Woonplaats van de werknemer in loopbaanonderbreking/tijdskrediet

T111

Laatste update : 1.10.2008

Als werknemer die weldra of reeds in loopbaanonderbreking/tijdskrediet is, hebt u zeker vragen over de voorwaarden betreffende de woonplaats vereist door de reglementering loopbaanonderbreking/tijdskrediet.

Dit document moet u in staat stellen de volgende vragen te beantwoorden:

Waar moet ik wonen? Moet ik mijn verandering van woonplaats meedelen? Aan wie? Wat zijn de gevolgen van mijn verhuizing voor mijn loopbaanonderbreking/tijdskrediet?

Opgelet: het is niet omdat de woonplaats belang heeft, dat dit de enige voorwaarde is die u moet naleven! Afhankelijk van de sector waarin u werkt en afhankelijk van het soort loopbaanonderbreking/tijdskrediet dat u kiest, moet u verplicht een reeks andere voorwaarden naleven wanneer u wil genieten van loopbaanonderbreking / tijdskrediet. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om tewerkstellings- of anciënniteitsvoorwaarden. Voor meer informatie over die toelatingsvoorwaarden, kunt u de infobladen raadplegen die beschikbaar zijn in de verschillende RVA-kantoren en op de site: www.rva.be  

U woont in België

U hebt recht op onderbrekingsuitkeringen.

Het RVA-kantoor dat uw dossier beheert is dat van uw woonplaats.

Indien u in België verhuist, moet u het RVA-kantoor dat uw dossier beheert op de hoogte brengen van uw adreswijziging.

Indien u als gevolg van uw verhuizing van een ander RVA-kantoor afhangt, zal uw dossier automatisch aan dit bureau worden overgedragen. U zal op de hoogte worden gebracht van deze overdracht en moet voortaan al uw correspondentie en vragen met betrekking tot uw dossier aan dit nieuwe bureau overmaken.

U woont in Zwitserland of in een ander land van de Europese Economische Ruimte

U hebt recht op onderbrekingsuitkeringen.

Het RVA-kantoor dat uw dossier beheert is het kantoor waarvan uw werkgever afhangt.

Indien u verhuist en een woonplaats behoudt in Zwitserland of in een land van de Europese Economische Ruimte, dient u uw adreswijziging te signaleren aan het RVA-kantoor dat uw dossier beheert.

U woont buiten Zwitserland of buiten de Europese Economische Ruimte

Regel

U hebt geen recht op loopbaanonderbreking/tijdskrediet.

Indien u een aanvraag indient bij een RVA-kantoor, zult u van dit kantoor een beslissing C62 tot weigering ontvangen, met als reden dat u noch in België, noch in Zwitserland, noch in een land van de Europese Economische Ruimte woont.

Uitzonderingen

U vraagt loopbaanonderbreking/tijdskrediet om uw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijk samenwonende partner te volgen die voor rekening van zijn/haar werkgever naar het buitenland vertrokken is

U hebt recht op loopbaanonderbreking/tijdskrediet, terwijl u toch buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gedomicilieerd bent, indien u een attest kunt voorleggen van de werkgever van uw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijk samenwonende partner waaruit blijkt dat de professionele opdracht tijdelijk is en geen definitieve vestiging in het buitenland vereist.

Dat geldt enkel tijdens de duur van de opdracht van uw echtgeno(o)t(e) / wettelijk samenwonende partner.

Indien u verhuist in de loop van uw loopbaanonderbreking/tijdskrediet, moet u uw adreswijziging meedelen aan het RVA-kantoor dat uw dossier beheert.

U werkt in de privésector en u vraagt een tijdskrediet zonder uitkeringen

Dit betreft enkel de werknemers uit de privésector en dus niet deze van de andere sectoren (openbaar, lokaal, gewest, gemeenschap, onderwijs, autonome overheidsbedrijven, universiteiten,...).

Sinds 2007 kunnen de werknemers uit de privésector hun prestaties volledig of gedeeltelijk onderbreken zonder uitkeringen te vragen. In deze hypothese is er geen enkele woonplaatsvereiste.

Indien u één van deze werknemers bent, moet u toch een aanvraag tijdskrediet indienen om de RVA in staat te stellen om onder andere de periodes van schorsing of vermindering van de prestaties te berekenen die u reeds genoten hebt. Waar u ook woont, u moet dit steeds vermelden op het aanvraagformulier voor tijdskrediet en u moet elke wijziging meedelen aan het RVA-kantoor waarvan uw werkgever afhangt.