Gemeenschappelijke bepalingen

Regels voor de cumulatie met onderbrekingsuitkeringen

T1

Naleving van de arbeidsregeling tijdens een loopbaanonderbreking (gewone loopbaanonderbreking / thematische verloven) / tijdskrediet

T56

Beroep tegen de beslissing van de RVA inzake loopbaanonderbreking / tijdskrediet

T110

Woonplaats van de werknemer in loopbaanonderbreking/tijdskrediet

T111

Kunt u vrijgesteld worden van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de onderbrekingsuitkeringen?

T119

Gevolgen van een verandering van werkgever voor het tijdskrediet, het thematisch verlof of de loopbaanonderbreking

T135

Tijdskrediet/loopbaanonderbreking/thematisch verlof in geval van deeltijdse tewerkstelling bij twee verschillende werkgevers

T163