PWA-werknemers

T22

Laatste update : 19.01.2018

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

De PWA-materie werd sinds 01.01.2018 definitief overgeheveld naar de Gewesten. De regels omtrent “vrijstellingen” blijft een Federale materie.

Kan ik vrijstellingen genieten als PWA-werknemer?

 

U bent een PWA-WERKNEMER

VRIJSTELLING

Voorwaarden en formaliteiten

Gedekte periode

Met 33 % blijvende arbeidsongeschiktheid

Maxi

  • 180 uur PWA / gedurende de 6 maanden die de aanvraag voorafgaan
  • Aanvraag vrijstelling C79 A

6 maanden na de referteperiode (hernieuwbaar)

Tijdens een tewerkstelling als Stadswachter

Maxi

  • Geen voorwaarden
  • Aanvraag vrijstelling C79 A

Tijdens de tewerkstelling

Van welke verplichtingen bent u vrijgesteld gedurende uw vrijstelling?

Geniet u de MAXI-vrijstelling, dan:

  • bent u niet verplicht een passende dienstbetrekking te aanvaarden;
  • moet niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;
  • moet niet ingeschreven zijn als werkzoekende;
  • zult u niet worden opgeroepen door de VDAB, de FOREM, ACTIRIS of de ADG voor een evalutie van uw zoektocht naar werk.