Tewerkstelling - Opleiding

Activa - Impulsion

Via "Activa" of  "Impulsion" kan een werkgever bepaalde voordelen genieten. De RVA betaalt immers een deel van uw loon onder de vorm van een werkuitkering.

PWA

U bent volledig werkloos en u ontvangt uitkeringen of een leefloon van het OCMW? Met een PWA-overeenkomst kunt u  - tegen een vergoeding - taken verrichten die binnen het gewone arbeidscircuit niet uitgevoerd kunnen worden.

Startbonus en stagebonus

Belangrijke mededeling vanaf 1 januari 2016

Beroepsopleiding

U bent werkloos en u ontvangt inschakelings- of werkloosheidsuitkeringen? Het volgen van een beroepsopleiding kan uw kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten.

Zelfstandige

U bent volledig werkloos en u maakt plannen om een zelfstandige activiteit op te starten? U wilt een opleiding volgen die u voorbereidt op een zelfstandig beroep? In deze rubriek vindt u alle info over de invloed van een zelfstandige activiteit op uw recht op werkloosheidsuitkeringen.

Outplacement

Uw werkgever heeft u ontslagen? U bent minstens 45 jaar oud? Met een outplacementbegeleiding kunt u rekenen op advies en ondersteuning bij het zoeken naar een nieuwe job.

Werkhervatting

U bent 55 jaar of ouder op het moment dat u het werk hervat na een periode van werkloosheid? U komt misschien wel in aanmerking voor een werkhervattingstoeslag.

Herstructurering

U wordt ontslagen ingevolge een herstructurering en uw werkgever heeft een tewerkstellingscel opgericht? U kunt wellicht van een aantal voordelen genieten, zowel op financieel vlak als bij het zoeken naar een nieuwe job.

Instapstage

U bent laaggeschoold en u hebt al minstens zes maanden beroepsinschakelingstijd achter de rug? Via een instapstage kunt u kennis maken met een onderneming, een vzw of een overheidsdienst en aanspraak maken op stage-uitkering.

Heb ik recht op een vergoeding van de RVA wanneer ik het werk hervat in een knelpuntberoep of in een ander gewest?