Hebt u recht op uitkeringen na een onderbreking van volledige werkloosheid?

T39

Laatste update : 1.01.2012

Wordt u - al was het maar één dag - vergoed door de werkloosheidverzekering voor volledige werkloosheid, dan kunt u weer tot het recht op werkloosheidsuitkeringen (of inschakelingsuitkeringen) worden toegelaten zonder opnieuw arbeidsdagen (of beroepsinschakelingstijd) te moeten bewijzen wanneer u een nieuwe uitkeringsaanvraag indient en u zich laat inschrijven als werkzoekende uiterlijk drie jaar na uw recentste vergoede dag. Deze 3 jaar kunnen worden verlengd met bepaalde gebeurtenissen:

 • gevangenisstraf of hechtenis;
 • overmacht;
 • inactiviteit voor de opvoeding van een kind (periodes van minstens 6 maanden en gelegen vóór de 6de verjaardag van het kind of vóór zijn 18de verjaardag, indien een verhoogde kinderbijslag werd toegekend ingevolge een handicap van het kind. Voor periodes gelegen vóór 01.08.2007, kan de verlenging evenwel beperkt worden tot de periodes gelegen vóór de 3de verjaardag van het kind);
 • de uitoefening van een beroep dat niet onder de sociale zekerheid, sector werkloosheid, valt (min. 6 maand, maximum 12 jaar. Voor periodes gelegen vóór 01.08.2007, kan de verlenging evenwel beperkt worden tot een periode van maximum 6 jaar);
 • verblijf in het buitenland met een Belg in het kader van de Belgische Strijdkrachten;
 • loopbaanonderbreking;
 • tewerkstellingen in wedertewerkstellingsprogramma’s waarvan de duur niet ten minste 24 ononderbroken maanden bedraagt;
 • niet-vergoede periodes van industriële leertijd, middenstandsopleiding en studies met volledig leerplan;
 • tewerkstelling als deeltijdse werknemer met behoud van rechten zonder inkomensgarantie-uitkering;
 • vrijwillige vermindering van de voltijdse prestaties voor de opvoeding van een kind (periodes gelegen vóór de 12de verjaardag van het kind of vóór zijn 18de verjaardag, indien een verhoogde kinderbijslag werd toegekend ingevolge een handicap van het kind. Voor periodes gelegen vóór 01.08.2007, kan de verlenging evenwel beperkt worden tot de periodes gelegen vóór de 3de verjaardag van het kind);
 • vrijwillige vermindering van de voltijdse prestaties omwille van een andere reden (max. 3 jaar vanaf de vrijwillige vermindering van de prestaties).