Deeltijdse arbeid (Brutobedragen)

Berekening inkomensgarantie-uitkering

De inkomensgarantie-uitkering (IGU) wordt berekend op grond van een refertedaguitkering. Deze uitkering stemt meestal overeen met de daguitkering die u als volledig werkloze zou ontvangen. Soms wordt echter rekening gehouden met een theoretisch hogere uitkering van de fase 2B. Deze uitzondering is afhankelijk van uw gezinscategorie (zie hieronder: 3de periode).

Periode waarvoor de IGU wordt berekendVermeld het dagbedrag van de code…
1ste periode, fase 1111
1ste periode, fase 1212 of 1 T
1ste periode, fase 1313
1ste periode, fase 14 (sommige kunstenaars)14
2de periode, fase 2A2A
2de periode, fase 2B2B
2de periode, fase 2C (55 plus)2C
2de periode, fase 3 (lang beroepsverleden)3
2de periode, fase 5 (33% verminderd geschikt)5
2de periode, lage uitkering2F
2de periode, fase 212B
2de periode, fase 22(uitzondering)
2de periode, fase 23 
2de periode, fase 24 
3de periode, forfait AF
samenwonend met gezinslast (categorie A)
2B
(uitzondering)
3de periode, forfait NF
alleenwonend (catégorie N)
2B
(uitzondering)
3de periode, forfait BF
samenwonend zonder gezinslast (catégorie B)
BF
schoolverlater met inschakelingsuitkering WxWx 

 Bent u nu volledig werkloos, dan kan u uw huidig dagbedrag terugvinden op uw bankrekeninguittreksel. De andere dagbedragen (onder andere code 2B) worden vermeld:

  • op de brief die u ontving vanwege uw uitbetalingsinstelling nadat uw rechten werden vastgesteld;
  • in uw elektronisch werkloosheidsdossier (via de website van uw uitbetalingsinstelling of via www.socialezekerheid.be).

Zoek het toepasselijke bedrag op, noteer het en klik dan op simulatie.
Indien u dit bedrag niet kent, raadpleeg dan uw uitbetalingsinstelling. Bent u een vrijwillig deeltijdse werknemer die aanspraak maakt op de IGU, dan geldt een andere regeling. Vraag dan steeds het bedrag aan uw uitbetalingsinstelling.

Dit simulatieprogramma houdt rekening met de meeste situaties. Er zijn echter een aantal gebeurtenissen die niet via dit programma kunnen verrekend worden (bv. wijziging van de part-time in de loop van de maand, meer dan 1 werkgever...).

Naar de simulatie