Bedragen (barema's)

Alle bedragen zijn brutobedragen

Deeltijdse arbeid

Brutobedragen

Inschakelingsuitkeringen

Brutobedragen

Jeugdvakantie

Brutobedragen

Loopbaanonderbreking - Tijdskrediet

Brutobedragen

Autonome overheidsbedrijven - Onderwijs - Openbare sector - Privésector tijdskrediet - Thematische verloven

Overbruggingsuitkeringen

Brutobedragen

Seniorvakantie

Brutobedragen

Tijdelijke werkloosheid

Brutobedragen

Verlof voor pleegzorgen

Volledige werkloosheid

Brutobedragen

Volledige werkloosheid met anciƫnniteitstoeslag

Brutobedragen

Werkloosheid met bedrijfstoeslag - brugpensioen

Brutobedragen