Thematische verloven

Privésector

Maandelijkse uitkeringen voor de thematische verloven voor de personeelsleden tewerkgesteld in de privésector (in strikte zin)

Index op 01/12/2022.
Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

Ongeacht uw leeftijd
Basisbedrag 
BrutobedragNettobedrag
978,24 EUR879,15 EUR
Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (1)  
BrutobedragNettobedrag
1.666,57 EUR*1.497,75 EUR*

Bedragen geïndexeerd op 01/12/2022.

*Bedragen verhoogd op 01/07/2023.

(1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
 • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
 • uw kind waarvoor u uw prestaties schorst, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof, verlof voor mantelzorg of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is.

Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime. 

Ongeacht hun leeftijd
Basisbedrag 
BrutobedragNettobedrag
489,11 EUR405,23 EUR
Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (1)  
BrutobedragNettobedrag
833,29 EUR*690,39 EUR*

Bedragen geïndexeerd op 01/12/2022.

*Bedragen verhoogd op 01/07/2023.

(1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
 • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
 • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof, verlof voor mantelzorg of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is. 

In geval van een halftijds verlof voor medische bijstand of palliatief verlof bij een tewerkstelling van ten minste 3/4 wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime. 

Opgelet ! De bedragen voor werknemers van 50 jaar en ouder gelden alleen voor werknemers die hun werkgever vóór 01.02.2023 in kennis hebben gesteld

Werknemer van 50 jaar of ouder
 Basisbedrag
BrutobedragNettobedrag
659,39 EUR546,31 EUR
 Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (1)
BrutobedragNettobedrag
833,29 EUR*690,39 EUR*

Bedragen geïndexeerd op 01/12/2022.

*Bedragen geïndexeerd op 01/07/2023.

(1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
 • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
 • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof, verlof voor mantelzorg of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is. 

In geval van een halftijds verlof voor medische bijstand of palliatief verlof bij een tewerkstelling van ten minste 3/4 wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime. 

Ongeacht hun leeftijd
Basisbedrag 
BrutobedragNettobedrag
165,93 EUR137,48 EUR
Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer
BrutobedragNettobedrag
223,14 EUR (1)184,88 EUR (1)
333,31 EUR (2)*276,15 EUR (2)*

Bedragen geïndexeerd op 01/12/2022.

*Bedragen verhoogd op 01/07/2023.

(1)   Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen (ongeacht de leeftijd) ten laste samenwonen.

(2)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • schriftelijke kennisgeving aan de werkgever vanaf 01.06.2017;
 • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
 • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
 • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof, verlof voor mantelzorg of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is.

Opgelet ! De bedragen voor werknemers van 50 jaar en ouder gelden alleen voor werknemers die hun werkgever vóór 01.02.2023 in kennis hebben gesteld

 Werknemers van 50 jaar of ouder
 Basisbedrag
BrutobedragNettobedrag
248,90 EUR206,72 EUR

Bedragen geïndexeerd op 01/12/2022.

 Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer (1)
BrutobedragNettobedrag
333,31 EUR (2)*276,15 EUR (2)*

Bedragen geïndexeerd op 01/12/2022.

Bedragen verhoogd op 01/07/2023.

(1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
 • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
 • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof, verlof voor mantelzorg of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof.  De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is. 

Ongeacht hun leeftijd
Basisbedrag
BrutobedragNettobedrag
82,96 EUR 68,74 EUR 
111,57 EUR (1)92,44 EUR (1)

(1)  Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen (ongeacht de leeftijd) ten laste samenwonen en niet voldoen aan de voorwaarden van het verhoogde bedrag voor de alleenwonende werknemer

 Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer (1)
BrutobedragNettobedrag
166,65 EUR*138,07 EUR*

Bedragen geïndexeerd op 01/12/2022.

*Bedragen verhoogd op 01/07/2023.

 (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
 • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont;
 • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 12 jaar.  De leeftijd van 12 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is. 

Opgelet ! De bedragen voor werknemers van 50 jaar en ouder gelden alleen voor werknemers die hun werkgever vóór 01.02.2023 in kennis hebben gesteld

 Werknemers van 50 jaar of ouder 
Basisbedrag
BrutobedragNettobedrag
124,44 EUR103,10 EUR

Bedragen geïndexeerd op 01/12/2022

(1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
 • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont;
 • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 12 jaar.  De leeftijd van 12 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is. 
 Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer (1)
BrutobedragNettobedrag
166,65 EUR*138,07 EUR*

Bedragen geïndexeerd op 01/12/2022.

*Bedragen verhoogd op 01/07/2023.

(1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
 • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont;
 • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 12 jaar.  De leeftijd van 12 wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is. 

Openbare sector (besturen en diensten die ervan afhangen, autonome overheidsbedrijven ...)

Maandelijkse uitkeringen voor de thematische verloven voor de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen, de federale besturen, de gewestelijke en gemeenschapsbesturen en de diensten die ervan afhangen

Index op 01/12/2022.
Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekkin

 Ongeacht uw leeftijd
BrutobedragNettobedrag
978,24 EUR879,15 EUR

Bedragen geïndexeerd op 01/12/2022.

Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime.

Ongeacht uw leeftijd
Werknemer jonger dan 50 jaar
BrutobedragNettobedrag
489,11 EUR405,23 EUR

Opgelet ! De bedragen voor werknemers van 50 jaar en ouder gelden alleen voor werknemers die hun werkgever vóór 01.02.2023 in kennis hebben gesteld

Werknemer van 50 jaar of ouder (1)
Werknemer van 50 jaar of ouder
BrutobedragNettobedrag
659,39 EUR546,31 EUR

Bedragen geïndexeerd op 01/12/2022.

(1) Neem contact op met uw personeelsdienst of met de RVA om te weten of u recht hebt op dit verhoogde bedrag.

Ongeacht hun leeftijd
Werknemer jonger dan 50 jaar
BrutobedragNettobedrag
165,93 EUR137,48 EUR
223,14 EUR (1)184,88 EUR (1)

Opgelet ! De bedragen voor werknemers van 50 jaar en ouder gelden alleen voor werknemers die hun werkgever vóór 01.02.2023 in kennis hebben gesteld

Werknemer van 50 jaar of ouder (2)
Werknemer van 50 jaar of ouder
BrutobedragNettobedrag
248,90 EUR206,22 EUR

Bedragen geïndexeerd op 01/12/2022.

(1) Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen ten laste samenwonen.

(2) Neem contact op met uw personeelsdienst of met de RVA om te weten of u recht hebt op dit verhoogde bedrag.

Ongeacht hun leeftijd
Werknemer jonger dan 50 jaar
BrutobedragNettobedrag
82,96 EUR68,74 EUR
111,57 EUR (1)92,44 EUR (1)

(1) Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen ten laste samenwonen.

Opgelet ! De bedragen voor werknemers van 50 jaar en ouder gelden alleen voor werknemers die hun werkgever vóór 01.02.2023 in kennis hebben gesteld

Werknemer van 50 jaar of ouder  
Werknemer van 50 jaar of ouder  
BrutobedragNettobedrag
124,44 EUR103,10 EUR

Bedragen geïndexeerd op 01/12/2022.

 

Onderwijssector

Uitkering (1)
 BrutobedragNettobedrag
978,24 EUR879,15 EUR

Bedragen die op 01/12/2022 werden geïndexeerd.

(1) Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking: uitkeringsbedrag X tewerkstellingsbreuk.

Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %.

Ongeacht hun leeftijd
 Tewerkstelling van minder dan 3/4-tijds
BrutobedragNettobedrag
978,22 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster810,46 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster
 Tewerkstelling van minstens 3/4-tijds en vermindering tot exact de helft van een voltijdse betrekking
BrutobedragNettobedrag
489,11 EUR X tewerkstellingsbreuk405,23 EUR X tewerkstellingsbreuk

Bedragen die op 01/12/2022 werden geïndexeerd.

Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

Opgelet ! De bedragen voor werknemers van 50 jaar en ouder gelden alleen voor werknemers die hun werkgever vóór 01.02.2023 in kennis hebben gesteld

Werknemer van 50 jaar en ouder 
 Tewerkstelling van minder dan 3/4-tijds
BrutobedragNettobedrag
1.318,76 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster1.092,60 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster
Tewerkstelling van minstens 3/4-tijds en vermindering tot exact de helft van een voltijdse betrekking
BrutobedragNettobedrag
659,39 EUR X tewerkstellingsbreuk546,31 EUR X tewerkstellingsbreuk

Bedragen die op 01/12/2022 werden geïndexeerd.

Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

Ongeacht hun leeftijd
Samenwonende werknemer
BrutobedragNettobedrag
978,22 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster810,46 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster
Alleenwonende werknemer 
 BrutobedragNettobedrag

Zonder kinderen ten laste

978,22 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster810,46 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

Alleen met één of meerdere kinderen ten laste

1.115,71 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster924,37 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

Bedragen die op 01/12/2022 werden geïndexeerd.

Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

Opgelet ! De bedragen voor werknemers van 50 jaar en ouder gelden alleen voor werknemers die hun werkgever vóór 01.02.2023 in kennis hebben gesteld

Werknemer van 50 jaar en ouder
BrutobedragNettobedrag
1.318,76 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster1.092,60 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

Bedragen die op 01/12/2022 werden geïndexeerd.

Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

Ongeacht hun leeftijd
Samenwonende werknemer
BrutobedragNettobedrag
978,22 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster810,46 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster
Alleenwonende werknemer 
 BrutobedragNettobedrag

Zonder kinderen ten laste

978,22 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster810,46 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

Alleen met één of meerdere kinderen ten laste

1.115,71 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster924,37 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

Bedragen die op 01/12/2022 werden geïndexeerd.

Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

 Opgelet ! De bedragen voor werknemers van 50 jaar en ouder gelden alleen voor werknemers die hun werkgever vóór 01.02.2023 in kennis hebben gesteld

Werknemer van 50 jaar en ouder
BrutobedragNettobedrag
1.318,76 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster1.092,60 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

Bedragen die op 01/12/2022 werden geïndexeerd.

Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.