Thematische verloven

Privésector

Maandelijkse uitkeringen voor de thematische verloven voor de personeelsleden tewerkgesteld in de privésector (in strikte zin)

Index op 01/05/2024.
Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

Ongeacht uw leeftijd
Basisbedrag 
BrutobedragNettobedrag
1.017,77 EUR914,67 EUR
Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (1)  
BrutobedragNettobedrag
1.733,92 EUR1.558,28 EUR

Bedragen geïndexeerd op 01/05/2024.

(1)   Om recht te hebben op dit verhoogd bedrag moet de begunstigde van het verlof uw kind zijn. Bovendien dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
 • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
 • uw kind waarvoor u uw prestaties schorst, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof, verlof voor mantelzorg of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is.

Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime. 

Ongeacht hun leeftijd
Basisbedrag 
BrutobedragNettobedrag
508,88 EUR421,61 EUR
Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (1)  
BrutobedragNettobedrag
866,96 EUR718,28 EUR

Bedragen geïndexeerd op 01/05/2024.

(1)   Om recht te hebben op dit verhoogd bedrag moet de begunstigde van het verlof uw kind zijn. Bovendien dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
 • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
 • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof, verlof voor mantelzorg of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is. 

In geval van een halftijds verlof voor medische bijstand of palliatief verlof bij een tewerkstelling van ten minste 3/4 wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime. 

 

Ongeacht hun leeftijd
Basisbedrag 
BrutobedragNettobedrag
172,64 EUR143,04 EUR
Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer
BrutobedragNettobedrag
232,16 EUR (1)192,35 EUR (1)
346,78 EUR (2)287,31 EUR (2)*

Bedragen geïndexeerd op 01/05/2024.

(1)   Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen (ongeacht de leeftijd) ten laste samenwonen.

(2)  Om recht te hebben op dit verhoogd bedrag moet de begunstigde van het verlof uw kind zijn. Bovendien dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
 • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
 • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof, verlof voor mantelzorg of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is.

 

Ongeacht hun leeftijd
Basisbedrag
BrutobedragNettobedrag
86,32 EUR 71,52 EUR 
116,07 EUR (1)96,17 EUR (1)

(1)  Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen (ongeacht de leeftijd) ten laste samenwonen en niet voldoen aan de voorwaarden van het verhoogde bedrag voor de alleenwonende werknemer

 Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer (1)
BrutobedragNettobedrag
173,39 EUR143,66 EUR

Bedragen geïndexeerd op 01/05/2024.

 (1)   Om recht te hebben op dit verhoogd bedrag moet de begunstigde van het verlof uw kind zijn. Bovendien dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
 • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont;
 • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 12 jaar.  De leeftijd van 12 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is. 

 

Openbare sector (besturen en diensten die ervan afhangen, autonome overheidsbedrijven ...)

Maandelijkse uitkeringen voor de thematische verloven voor de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen, de federale besturen, de gewestelijke en gemeenschapsbesturen en de diensten die ervan afhangen

Index op 01/05/2024.
Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

 Ongeacht uw leeftijd
BrutobedragNettobedrag
1.017,77 EUR914,67 EUR

Bedragen geïndexeerd op 01/05/2024.

Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime.

Ongeacht uw leeftijd

 

BrutobedragNettobedrag
508,88 EUR421,61 EUR

Bedragen geïndexeerd op 01/05/2024.

Ongeacht uw leeftijd
 
BrutobedragNettobedrag
172,64 EUR143,04 EUR
232,16 EUR (1)192,35 EUR (1)

Bedragen geïndexeerd op 01/05/2024.

(1) Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen ten laste samenwonen.

Ongeacht uw leeftijd
 
BrutobedragNettobedrag
86,31 EUR71,52 EUR
116,07 EUR (1)96,17 EUR (1)

(1) Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen ten laste samenwonen.

Bedragen geïndexeerd op 01/05/2024.

 

Onderwijssector

Uitkering (1)
 BrutobedragNettobedrag
1.107,77 EUR914,67 EUR

Bedragen die op 01/05/2024 werden geïndexeerd.

(1) Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking: uitkeringsbedrag X tewerkstellingsbreuk.

Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %.

Ongeacht uw leeftijd
 Tewerkstelling van minder dan 3/4-tijds
BrutobedragNettobedrag
1.017,76 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster843,22 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster
 Tewerkstelling van minstens 3/4-tijds en vermindering tot exact de helft van een voltijdse betrekking
BrutobedragNettobedrag
508,88 EUR X tewerkstellingsbreuk421,61 EUR X tewerkstellingsbreuk

Bedragen die op 01/05/2024 werden geïndexeerd.

Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

 

Ongeacht uw leeftijd
Samenwonende werknemer
BrutobedragNettobedrag
1.017,76 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster843,22 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster
Alleenwonende werknemer 
 BrutobedragNettobedrag

Zonder kinderen ten laste

1.017,76 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster843,22 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

Alleen met één of meerdere kinderen ten laste

1.160,79 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster961,72 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

Bedragen die op 01/05/2024 werden geïndexeerd.

Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

Ongeacht hun leeftijd
Samenwonende werknemer
BrutobedragNettobedrag
1.017,76 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster843,22 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster
Alleenwonende werknemer 
 BrutobedragNettobedrag

Zonder kinderen ten laste

1.017,76 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster843,22 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

Alleen met één of meerdere kinderen ten laste

1.160,79 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster961,72 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

Bedragen die op 01/05/2024 werden geïndexeerd.

Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.