C4-ASR

Naam

Werkloosheidsbewijs

Doel

 • Werkloosheidsuitkeringen aanvragen (of opnieuw aanvragen).
  De werkgever die de gegevens betreffende de beëindigde arbeidsovereenkomst elektronisch heeft meegedeeld (ASR, scenario 1), vermeldt op dit formulier de gegevens betreffende het einde van de arbeidsovereenkomst.
 • Ontslaguitkering aanvragen (ontslagen arbeiders).
 • Ontslagcompensatievergoeding aanvragen (ontslagen arbeiders).

Af te leveren door

De werkgever die de Aangifte sociaal risico ‘einde arbeidsovereenkomst' elektronisch heeft verricht.

Tijdstip van aflevering

Laatste arbeidsdag van de arbeidsovereenkomst.

Laatste bijwerking

06-07-23

Aard van de wijziging

 • Toevoeging van:
  • een veld “exact brutoloon” in het kader van de kunstwerkers;
  • velden in het kader van een beëindiging van een arbeidsovereenkomst wegens definitieve arbeidsongeschiktheid van de werknemer;
  • een veld in het kader van het transitietraject;
  • een datum collectief ontslag naar aanleiding van de afschaffing van de gedeeltelijke terugbetaling van de inschakelingsvergoeding door de RVA.
 • Actualisering en lay-out
 • Afschaffing van het formulier bijlage C4-generatiepact