Tijdskrediet landingsbaan - Bepalingen die van kracht zijn vanaf 1 januari 2019

15-01-2019

Volgens de huidige reglementering moeten werknemers vanaf 1 januari 2019 minstens 60 jaar zijn om...

Volgens de huidige reglementering moeten werknemers vanaf 1 januari 2019 minstens 60 jaar zijn om de onderbrekingsuitkering te ontvangen in het kader van het tijdskrediet landingsbaan. De toegangsvoorwaarden bij de werkgever blijven echter wel dezelfde.

Bijgevolg kunnen de werknemers van 55 tot 59 jaar die een tijdskrediet landingsbaan aanvragen, waarvan de begindatum na 31.12.2018 ligt, het recht krijgen op een halftijdse prestatievermindering of een prestatievermindering met 1/5 bij hun werkgever, maar zonder onderbrekingsuitkeringen.

Opgelet: om het recht bij de werkgever te verkrijgen, moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn op het moment van de schriftelijke kennisgeving:

  • minstens 25 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende hebben;
  • minstens 24 maanden anciënniteit hebben binnen een arbeidsovereenkomst bij de werkgever bij wie het tijdskrediet wordt aangevraagd;
  • tewerkgesteld zijn geweest tijdens de 24 voorgaande maanden:
    • minstens 3/4 tewerkgesteld zijn geweest in geval van halftijdse vermindering;
    • voltijds tewerkgesteld zijn geweest in geval van vermindering met 1/5.