Flitscontroles in de schoonmaaksector in de week van 21 tot 25 oktober

03-10-2019

De RVA voert in de week van 21 tot 25 oktober een nationale flitscontrole uit in de schoonmaaksector.

De RVA voert in de week van 21 tot 25 oktober een nationale flitscontrole uit in de schoonmaaksector. Die controles kaderen in het actieplan tegen sociale fraude, opgesteld door de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD).

De flitscontroles hebben een ontradend effect voor ogen, door aan de overtreders duidelijk te maken dat het risico dat ze gevat worden reëel is. Het informatieve en preventieve karakter weerhoudt de inspectiediensten er echter niet van om sancties op te leggen wanneer er ernstige inbreuken op de sociale wetgeving worden vastgesteld. Die grootschalige actie gebeurt bovenop de gebruikelijke willekeurige controles.

De RVA stelde een specifieke checklist samen voor de schoonmaaksector. Om werkgevers en werknemers de kans te geven zich zo goed mogelijk op die flitscontroles voor te bereiden, geven die checklists een overzicht van de actiemogelijkheden waarover een inspecteur beschikt en de documenten die hij kan opvragen, zoals het bewijs van de Dimona-aangiften, het invullen van het validatieboek bij tijdelijke werkloosheid, het tijdig afleveren van de controleformulieren … De lijst is niet exhaustief. De sociaal inspecteur behoudt het recht om alle documenten op te vragen die hij relevant acht voor zijn onderzoek.