Hoe vraagt u als werknemer uitkeringen als tijdelijk werkloze aan?

26-03-2020

[Update 11/06/2020] -  COVID-19 - Gezien het grote aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de coronacrisis, zijn de procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.

Update 11/06/2020

Gezien het grote aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de coronacrisis, zijn de procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.

In de volgende situaties moet u zich wenden tot een uitbetalingsinstelling om een  aanvraag om uitkeringen als tijdelijk werkloze te doen.

  • U maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze
  • U maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze na een indiensttreding bij een nieuwe werkgever
  • U maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze na een wijziging van het gemiddeld aantal uren per week van uw tewerkstelling (bv. omdat u een deeltijds tijdskrediet hebt genomen)
  • U maakt na een onderbreking van uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid van meer dan 3 jaar opnieuw aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze
  • U maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze na uw 65ste verjaardag

Vereenvoudigde procedure voor werknemers

U moet voor deze uitkeringsaanvraag enkel het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA indienen bij een uitbetalingsinstelling.  Dit formulier is beschikbaar op de websites van de uitbetalingsinstellingen (ABVV, ACV, ACLVB, HVW).

De betaling van uw uitkeringen kan pas gebeuren nadat uw uitbetalingsinstelling van uw werkgever een elektronische aangifte heeft ontvangen (aangifte van sociaal risico scenario 5: maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden).

De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt, voor de periode van 01/02/2020 tot en met 31/08/2020, ook voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken.

De werknemer ontvangt van 01/02/2020 tot 31/08/2020 een uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA.

Er is op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. Voor de uitkeringen voor de maanden mei 2020 tot en met december 2020 werd deze inhouding verlaagd tot 15%.

Voor meer informatie, zie het infoblad T2 Coronavirus – Werknemers.