Tijdelijke werkloosheid corona : solidariteit en vereenvoudigde procedures, maar controle gaat verder

30-03-2020

Tijdens deze periode van coronacrisis doet de RVA er, samen met de uitbetalingsinstellingen, alles aan om aan de werknemers getroffen door deze crisis zo snel mogelijk de uitkeringen tijdelijke werkloosheid uit te betalen.

Tijdens deze periode van coronacrisis doet de RVA er, samen met de uitbetalingsinstellingen, alles aan om aan de werknemers getroffen door deze crisis zo snel mogelijk de uitkeringen tijdelijke werkloosheid uit te betalen.

In deze crisisperiode moeten vereenvoudigde procedures een vlotte betaling  waarborgen. Solidariteit is in deze periode dan ook meer dan ooit belangrijk en dit vraagt het uitsluiten van misbruik.

De RVA blijft in elk geval zeer nauwlettend toezien op het correct toepassen van de regels en zet de strijd tegen fraude verder. Door onder meer het kruisen van gegevensbanken voert de RVA controles uit en wordt er onderzocht of er misbruik of fraudemechanismen aanwezig zijn, waardoor ten onrechte uitkeringen tijdelijke werkloosheid zouden worden toegekend.

Indien er kennis of een serieus vermoeden van fraude zou zijn dan kan ook elke burger, onderneming of organisatie een klacht indienen bij het Meldpunt voor eerlijke concurrentie (https://www.meldpuntsocialefraude.belgie.be/). Dit Meldpunt  werd ook uitgebreid met een tijdelijk formulier rond inbreuken in verband met de genomen maatregelen tegen het Coronavirus, waaronder inbreuken inzake tijdelijke werkloosheid.