Tijdelijke werkloosheid en de gevolgen hiervan op andere rechten en plichten

01-04-2020

Wanneer u uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid ontvangt, kan dit een invloed hebben op de rechten of plichten die u hebt tegenover andere instellingen.

Wanneer u uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid ontvangt, kan dit een invloed hebben op de rechten of plichten die u hebt tegenover andere instellingen.

De RVA is niet bevoegd om te antwoorden op vragen over andere reglementering dan die van de werkloosheidsvergoeding of die van loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

Iedere instelling van sociale zekerheid zet zich in elk geval maximaal in om u zo goed mogelijk te informeren over zijn expertisedomein. Hieronder vindt u alvast enkele interessante websites.

 

Als u vragen hebt met betrekking tot:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Pensioen : SFPD - Federale Pensioendienst

Ziektekostenverzekering : RIZIV - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Mogelijke erkenning als beroepsziekte : Fedris - Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Jaarlijkse Vakantie : RJV - Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

  • Coronavirus: De RJV en de vakantiefondsen blijven de betaling van de vakantiegelden 2020 verzekeren

Financiën : Federale Overheidsdienst Financiën

Zie ook : Sociale zekerheid - Burger 

 

Steunmaatregelen aan zelfstandigen:

RSVZ  - Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

 

Steunmaatregelen aan werkgevers en bedrijven:

RSZ - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Sociale zekerheid - Onderneming

  • Coronacrisis: maatregelen van de sociale zekerheid

Federale Overheidsdienst Economie

  • Coronavirus: informatie voor ondernemingen

 

De gewesten

De gewesten hebben ook enkele maatregelen genomen om de economie en de werkzekerheid te beschermen.

Voor de steunmaatregelen van de gewesten, kan u deze website consulteren: