Bijkomende premie voor langdurig tijdelijk werklozen - Tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis COVID-19

18-12-2020

De federale regering voorziet een premie voor wie langer dan 2 maanden tijdelijk werkloos is geweest.

De federale regering voorziet een premie voor wie langer dan 2 maanden tijdelijk werkloos is geweest.

Wat zijn de voorwaarden?

Indien u in de periode van maart 2020 tot en met november 2020 in totaal minstens 53 uitkeringen als tijdelijk werkloze wegens overmacht of wegens economische redenen hebt ontvangen, hebt u recht op deze premie.

Belangrijk!

De overmacht mag niet het gevolg zijn van uw arbeidsongeschiktheid. Een werknemer die tijdens zijn tewerkstelling ziek was, door de adviserend geneesheer van de mutualiteit arbeidsgeschikt werd verklaard en ondertussen tijdelijke werkloosheidsuitkeringen van de RVA ontvangt, heeft géén recht op deze toeslag.

Hoeveel bedraagt de premie?

Deze premie bedraagt 10 euro per uitkering, met een minimum van 150 euro. Indien u als vrijwillig deeltijds werknemer halve uitkeringen ontving, bedraagt de premie 5 euro per halve uitkering, met een minimum van 75 euro.

U bekomt het bedrag van de premie door de berekening: (X – 52) x 10 (of x 5 indien u halve uitkeringen ontving) waarbij X = het totaal aantal uitkeringen of halve uitkeringen ontvangen als tijdelijk werkloze wegens overmacht of wegens economische redenen in de periode van maart 2020 tot en met november 2020.

Samengevat:

  • Indien u minder dan 53 dagen tijdelijk werkloos was, hebt u geen recht op de premie.
  • Indien u tussen de 53 uitkeringen en 67 uitkeringen hebt ontvangen, hebt u recht op 150 euro bruto.
  • Vanaf 68 uitkeringen hebt u recht op het minimumbedrag van 150 euro en €10 per uitkering boven de grens van 67 dagen.

Welke procedure moet er gevolgd worden en wanneer ontvangt u de premie?

De premie wordt automatisch betaald door uw uitbetalingsinstelling. U hoeft zelf niets te doen.

Een eerste deel van de premie, berekend op basis van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid die u op dat ogenblik voor de maanden maart 2020 tot en met oktober 2020 al werden betaald, zal u mogelijk al in december 2020 ontvangen.

Nadat alle betalingen van de uitbetalingsinstelling voor de maanden maart 2020 tot en met november 2020 door de RVA zijn geverifieerd, zal u in 2021 een tweede deel ontvangen, indien er nog een saldo niet betaald zou zijn. Dit kan ten vroegste in de loop van de maanden mei/juni 2021 gebeuren.