Tijdelijke individuele vermindering van de arbeidsprestaties als gevolg van de Brexit

22-03-2021

Om werkverlies bij werkgevers te vermijden, die wegens de aard van hun activiteiten getroffen worden door de gevolgen van de Brexit ...

Context

Om werkverlies bij werkgevers te vermijden, die wegens de aard van hun activiteiten getroffen worden door de gevolgen van de Brexit, zijn verschillende maatregelen genomen. Die maatregelen kunnen gelijktijdig worden toegepast. Ze zorgen ervoor dat het tewerkstellingsvolume tijdelijk kan afnemen om de loonkosten voor de werkgever te doen dalen, maar dat het loonverlies voor de betrokken werknemers wel beperkt blijft.

Een van de maatregelen is de tijdelijke individuele vermindering van de arbeidsprestaties.

Om dat te kunnen genieten, moet de onderneming erkend zijn door de minister van Werk als een onderneming die op korte termijn wordt getroffen door een daling van ten minste 5% van de omzet, van de productie of van het aantal bestellingen als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

De werkgever erkend als in moeilijkheden kan aan zijn werknemers voorstellen om hun prestaties te verminderen:

  • met 1/5 bij een voltijdse tewerkstelling;
  • tot 1/2 bij een tewerkstelling van minstens 3/4 van een voltijdse betrekking.

De werknemer kan aanvragen indienen van minimum 1 maand en van maximum 6 maanden die al dan niet opeenvolgend zijn. De overeengekomen periode moet wel volledig liggen binnen de periode van erkenning als werkgever die in economische moeilijkheden verkeert als gevolg van de Brexit.

Procedure

De aanvraag voor een tijdelijke individuele vermindering van de arbeidsprestaties moet gebeuren met het formulier C61- Tijdelijke individuele vermindering van de arbeidsprestaties als gevolg van de Brexit. 

Het formulier bestaat uit een deel I dat de werknemer moet invullen en een deel II in te vullen door de werkgever.

Meer informatie

Voor meer informatie kan u het infoblad T167 voor de werknemers raadplegen en E72 voor de werkgevers. 

Wettelijke basis

  • Wet van 6 maart 2020 tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
  • Koninklijk besluit van 31 januari 2021 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en buitenwerkingtreding van de titel 1 en 2 van de wet van 6 maart 2020 tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.