Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken als gevolg van de Brexit

23-03-2021

De wet van 6 maart 2020 tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (BS 25.03.2020) bevat een aantal maatregelen die bedoeld zijn om het banenverlies te beperken bij werkgevers die, door de aard van hun (uitvoer)activiteiten, getroffen zijn door de gevolgen van de Brexit.  Die wet treedt in werking op 22 maart 2021 en treedt buiten werking op 21 maart 2022. 

Een van die maatregelen is een specifiek systeem van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor arbeiders en een specifiek systeem van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden.  Deze maatregel kan alleen worden gebruikt indien de werkgever door de minister van Werk erkend is als werkgever in moeilijkheden als gevolg van de Brexit en enkel tijdens de periode van de erkenning.

In het nieuwe infoblad E18 wordt uitleg gegeven over deze specifieke regeling van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken als gevolg van de Brexit.