Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven - Maatregelen wegens de coronacrisis - Nieuw

14-04-2021

In de strijd tegen het coronavirus werden de maatregelen voor de werknemers in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof gewijzigd en verlengd tot en met 30.06.2021...

In de strijd tegen het coronavirus werden de maatregelen voor de werknemers in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof gewijzigd en verlengd tot en met 30.06.2021. Die maatregelen zijn van toepassing op de gedeeltelijke en volledige onderbrekingen.

Tijdelijke schorsing van de lopende loopbaanonderbreking bij een werkgever

Een loopbaanonderbreker kan met zijn werkgever afspreken om zijn volledige of gedeeltelijke onderbreking tijdelijk te schorsen om zo het werk te hervatten volgens zijn oorspronkelijke uurrooster.

De werkgever hoeft niet meer te behoren tot een welbepaalde sector, zoals tot en met 31.03.2021 het geval was.

Tijdens de schorsing heeft de werknemer geen recht op uitkeringen van de RVA, want het recht op onderbreking is geschorst.

Na de schorsing hervat de werknemer zijn onderbreking voor de resterende duur. De periode van de schorsing zal automatisch aan de oorspronkelijke periode worden toegevoegd.

Tijdelijke tewerkstelling bij een werkgever die deel uitmaakt van de zorgsector, het onderwijs, bij een werkgever die een centrum uitbaat voor contactopsporing of in een vaccinatiecentrum, tijdens de lopende loopbaanonderbreking

Een loopbaanonderbreker kan tijdens de lopende periode van onderbreking een activiteit aanvatten bij een andere werkgever in de zorgsector of het onderwijs, in een centrum voor contactopsporing of in een vaccinatiecentrum. Die tewerkstelling is tijdelijk en moet uiterlijk eindigen op 30.06.2021.

De maatregel werd retroactief uitgebreid naar de vaccinatiecentra vanaf 15.02.2021.

Tijdens die tewerkstelling heeft de loopbaanonderbreker recht op 75% van de bruto-onderbrekingsuitkering, want die wordt verminderd met 25%. De uitkering zal pro rata worden berekend voor de onvolledige maanden.

Procedure

De tijdelijke schorsing en de tijdelijke tewerkstelling moeten schriftelijk worden meegedeeld aan de RVA via het formulier dat op onze site staat.

Vervolgens zal de RVA een brief sturen naar de werknemer om hem te melden of de tijdelijke schorsing of tewerkstelling mogelijk is.

Meer informatie

Zie voor meer informatie infoblad T157.

Wettelijke basis

Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS 13.04.2021 – IW 15.02.2021 en 01.04.2021).