Tijdelijke werkloosheid voor halve dagen - dienstenchequebedrijven en leerlingenvervoer

10-05-2021

In het Belgisch Staatsblad van 10 mei 2021 is het KB van 2 mei 2021 gepubliceerd dat voor de sector van de dienstenchequebedrijven en het leerlingenvervoer voorziet dat, ...

In het Belgisch Staatsblad van 10 mei 2021 is het KB van 2 mei 2021 gepubliceerd. Dat voorziet voor de sector van de dienstenchequebedrijven en het leerlingenvervoer dat uitkeringen tijdelijke werkloosheid onder bepaalde voorwaarden voor halve dagen kunnen worden toegekend.

Zo moet het onder andere gaan om het verlies van minstens een halve arbeidsdag, moet het een weggevallen opdracht bij een klant zijn te wijten aan corona, en moet de werkgever voor elke halve dag tijdelijke werkloosheid een mededeling versturen naar de RVA via de elektronische toepassing Tijdelijke werkloosheid op www.socialsecurity.be.

De regeling treedt in werking op 10 mei 2021 en is geldig tot en met 30 juni 2021.

Voor meer uitleg zie infoblad E3.