Thematische verloven privésector / Tijdskrediet - Verhoging van het bedrag van de onderbrekingsuitkeringen voor eenoudergezinnen

10-09-2021

In toepassing van het koninklijk besluit van 31.08.2021 (BS 10.09.2021 – IW 01.07.2021) worden de onderbrekingsuitkeringen voor de thematische verloven en voor het 1/5 tijdskrediet met motief verhoogd voor de alleenstaande werknemers die een eenoudergezin vormen.

In toepassing van het koninklijk besluit van 31.08.2021 (BS 10.09.2021 – IW 01.07.2021) worden de onderbrekingsuitkeringen voor de thematische verloven en voor het 1/5 tijdskrediet met motief verhoogd voor de alleenstaande werknemers die een eenoudergezin vormen.

De verhoging voor de thematische verloven geldt voor de werknemers uit de privésector, ongeacht hun leeftijd, die hun prestaties volledig onderbreken of ze verminderen tot een halftijdse, met 1/5 of met 1/10 in het kader van thematisch verlof om te zorgen voor een kind (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof en verlof voor mantelzorg). 

Om die verhoging te verkrijgen, moeten de volgende voorwaarden tegelijk vervuld zijn:

  • De werknemer moet uitsluitend samenwonen met een of meerdere kinderen ten laste;
  • De werknemer moet ouder zijn in de eerste graad van het kind met wie hij samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding van het kind met wie hij samenwoont;
  • Het kind moet:
    • jonger dan 12 jaar zijn in geval van ouderschapsverlof;
    • jonger dan 18 jaar zijn voor een verlof voor medische bijstand of palliatief verlof.
    • NB de leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is.

De verhoging voor het 1/5 tijdskrediet geldt voor alle werknemers die uitsluitend samenwonen met een of meerdere kinderen ten laste ongeacht het opgenomen motief (zorg, kind of opleiding).

De nieuwe barema’s zijn beschikbaar op de website van de RVA.

De werknemers die aan de voorwaarden voldoen, zullen automatisch de verhoging ontvangen.