Coronavirus : Steunmaatregelen om het tekort aan arbeidskrachten op te vangen wegens uitval van personeel als gevolg van de snelle verspreiding van de omikronvariant

11-02-2022

Door de snelle verspreiding van de omikronvariant worden de zorgsector,  het onderwijs en de bedrijfswereld in het algemeen ...

Inleiding

Door de snelle verspreiding van de omikronvariant worden de zorgsector, het onderwijs en de bedrijfswereld in het algemeen getroffen door veel afwezigheden op het werk omdat veel werknemers verplicht in quarantaine of isolatie moeten.

Om het tekort aan arbeidskrachten op te vangen, heeft de regering een aantal maatregelen (her)ingevoerd waardoor tijdelijk werklozen, bruggepensioneerden of werklozen met bedrijfstoeslag (SWT) en werknemers in loopbaanonderbreking of tijdskrediet, gedurende een bepaalde periode (afhankelijk van de sector) het werk kunnen hervatten met behoud van een gedeelte van hun uitkeringen. 

Wettelijke basis  

  • Wet houdende diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-1
  • Wet houdende diverse tijdelijke arbeidsrechtelijke noodmaatregelen om het tekort aan arbeidskrachten ten gevolge van de besmettingen met de omikronvariant te bestrijden

Om welke steunmaatregelen gaat het?

Werknemers die tijdelijk werkloos zijn

Die werknemers behouden 75% van hun uitkering als ze het werk hervatten bij een andere werkgever.
Voor een tewerkstelling in de zorgsector, het onderwijs, de vaccinatiecenttra en de centra voor contacttracing geldt deze regeling voor periodes van tewerkstelling gelegen in de periode vanaf 1 januari tot 31 maart 2022.
Voor een tewerkstelling in andere sectoren geldt deze regeling voor periodes van tewerkstelling gelegen in de periode vanaf 23 januari tot 28 februari 2022.

Bruggepensioneerden en SWT’ers

Die werknemers behouden 75% van hun uitkering indien ze het werk hervatten bij een andere werkgever.
Dat is ook het geval als ze het werk hervatten bij hun ex-werkgever die de debiteur van de aanvullende vergoeding brugpensioen/SWT is, zolang die tot een van die sectoren behoort. In dat geval zijn er geen sociale bijdragen op de aanvullende vergoeding brugpensioen/SWT verschuldigd.
Voor een tewerkstelling in de zorgsector, het onderwijs, de vaccinatiecenttra en de centra voor contacttracing geldt deze regeling voor periodes van tewerkstelling gelegen in de periode vanaf 1 januari tot 31 maart 2022.
Voor een tewerkstelling in andere sectoren geldt deze regeling voor periodes van tewerkstelling gelegen in de periode vanaf 23 januari tot 28 februari 2022.

Werknemers in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof

Tijdelijke schorsing van een lopende periode van loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof bij de werkgever  

De onderbreker kan met zijn werkgever overeenkomen om tijdelijk de volledige onderbreking of gedeeltelijke onderbreking te schorsen, om terug te gaan werken aan zijn oorspronkelijk uurrooster met behoud van 75% van de onderbrekingsuitkeringen.

Aan het einde van de schorsing hervat de werknemer zijn onderbreking voor de resterende duur. De periode van schorsing wordt automatisch toegevoegd aan de initiële periode. 

Tijdelijke tewerkstelling bij een andere werkgever tijdens een lopende periode van loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof

De onderbreker behoudt tijdens de tewerkstelling 75% van de onderbrekingsuitkering.

De duur van de maatregelen hangt af van de sector van tewerkstelling

  • Voor de zorgsector en het onderwijs gelden de steunmaatregelen voor de periode van 01.01.2022 tot 31.03.2022.  
  • Voor de andere sectoren gelden de steunmaatregelen voor de periode van 23.01.2022 tot 28.02.2022.

Er zullen formulieren (verschillend naargelang de sector) op de RVA-site beschikbaar worden gesteld, opdat de werknemers in loopbaanonderbreking elke schorsing of tewerkstelling kunnen melden. Er zullen ook infobladen gepubliceerd worden met bijkomende informatie.

Sociaal overleg

Over de invoering van deze maatregelen moet binnen de onderneming nog sociaal overleg plaatsvinden. De werkgever die gebruik wenst te maken van een van die maatregelen moet het aanwezige inspraakorgaan (bij cascaderegeling ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming of vakbondsafvaardiging) erover informeren.