Nieuwe studie over de geografische spreiding van de werkloosheid

11-02-2022

De RVA heeft een nieuwe studie gepubliceerd: Geografische spreiding van de werkloosheid (rva.be)...

De RVA heeft een nieuwe studie gepubliceerd: Geografische spreiding van de werkloosheid (rva.be). Die publicatie brengt dieper inzicht in de geografische spreiding van de volledige werkloosheid tussen 2014 en 2020.

De Belgische werkloosheidsgraad daalt in de periode van 2014 tot en met 2020 van 11,6% naar 8,2%. Toch zijn er grote verschillen op te merken in de werkloosheidsgraad per gewest.

In het eerste deel van deze publicatie bekijken we de spreiding van de werklozen aan de hand van de werkloosheidsgraden per gemeente. In het tweede deel brengen we gemeentelijke verschillen met betrekking tot de profielkenmerken van de werklozen in kaart.

Naast de studies van de RVA vind je ook ander cijfermateriaal, zoals de  standaardtabellen, statistische publicaties en interactieve statistieken op de RVA-website.

Ben je nog niet vertrouwd met de terminologie van statistieken? Dan helpt deze methodologie je op weg.