Tijdskrediet en thematische verloven - Verhoging van bepaalde uitkeringen vanaf 01.07.2023

04-07-2023

Vanaf 1 juli 2023 worden bepaalde uitkeringen met 1,2% verhoogd.

Vanaf 1 juli 2023 worden bepaalde uitkeringen met 1,2% verhoogd.

De verhoging is van toepassing op 1/5-tijdskrediet met motief en op thematische verloven die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De verhoging geldt voor alle nieuwe aanvragen, verlengingen en lopende gevallen.

1/5-tijdskrediet met motief  

Het bedrag van de onderbrekingsuitkering is verhoogd voor werknemers die alleen wonen met een of meer kinderen ten laste.

Thematisch verlof (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatieve zorgen en mantelzorg) privésector 

Het bedrag van de onderbrekingsuitkering wordt verhoogd voor werknemers in de privésector die alleen wonen met een of meer kinderen ten laste en die een thematisch verlof opnemen om voor hun kind te zorgen.