Opvang asielzoekers in Walcourt

22-08-2023

In het kader van zijn maatschappelijk engagement heeft de RVA zijn seminariecentrum in Walcourt ter beschikking gesteld van Fedasil voor de opvang van asielzoekers.

De eerste asielzoekers kwamen aan in Walcourt op 21 augustus 2023. Het nieuwe centrum in het RVA-gebouw zal in de toekomst plaats bieden aan 49 personen.

De bewoners, voornamelijk families, zullen de komende dagen geleidelijk hun intrek nemen.

De site zal voor een beperkte tijd operationeel zijn: Fedasil zal de lokalen waarschijnlijk in gebruik nemen tot eind 2023/begin 2024. De RVA neemt op die manier deel aan de collectieve inspanning.

De opening van het centrum in Walcourt maakt deel uit van de voortdurende uitbreiding van het opvangnetwerk van Fedasil.

 

Link naar de website : https://www.fedasil.be/nl/nieuws/opvang-asielzoekers/opening-van-het-opvangcentrum-walcourt