Flitscontroles in de toerismesector in de periode van 16 tot 22 oktober 2023

02-10-2023

De RVA voert in de week van 16  tot 22 oktober 2023 een nationale flitscontrole uit in de toerismesector. Die controles kaderen in het actieplan tegen sociale fraude, opgesteld door de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD).

De flitscontroles hebben een ontradend effect voor ogen, door aan de overtreders duidelijk te maken dat het risico dat ze gevat worden reëel is. Het informatieve en preventieve karakter weerhoudt de inspectiediensten er echter niet van om sancties op te leggen wanneer er ernstige inbreuken op de sociale wetgeving worden vastgesteld. Die grootschalige actie gebeurt bovenop de gebruikelijke willekeurige controles.

De RVA stelde een specifieke checklist(pdf) op samen voor de toerismesector. Om werkgevers en werknemers de kans te geven zich zo goed mogelijk op die flitscontroles voor te bereiden, geven die checklists een overzicht van de actiemogelijkheden waarover een inspecteur beschikt en de documenten die hij kan opvragen (deeltijdse contracten en uurroosters, register werktijdregeling …). De lijst is niet exhaustief. De sociaal inspecteur behoudt het recht om alle documenten op te vragen die hij relevant acht voor zijn onderzoek.