De RVA moderniseert de toepassingen om tijdelijke werkloosheid mee te delen

Bent u een werkgever, een sociaal secretariaat of een dienstverlener die soms of regelmatig mededelingen tijdelijke werkloosheid indient? Dan is wat volgt op u van toepassing!

Over welke verandering gaat het?

De RVA lanceerde een groot project voor de modernisering van de toepassingen om:

Wat valt niet onder dit moderniseringsproject? De elektronische controlekaart (e-C3.2) en de applicatie voor de aangifte van sociale risico's (e-ASR).

Wat verandert er voor u?

 De toepassingen voor de mededeling van tijdelijke werkloosheid krijgen een nieuw jasje:

De schermen van de webapplicatie zijn volledig herzien om ze aangenamer en intuïtiever te maken:
 • U selecteert de vestigingsplaats uit een lijst, zo moet u die niet meer handmatig invoeren.
 • U moet zich niet opnieuw authenticeren om een vestigingsplaats te wijzigen.
 • De lijst van werknemers wordt uitgebreid tot 2000 (in plaats van de huidige 100).
 • U krijgt een beter zicht op de geschiedenis van de wijzigingen van een mededeling.
 • Het systeem voorkomt veelvoorkomende fouten via controles en duidelijke berichten.
 • U kiest makkelijker uit de mogelijke weersomstandigheden.
 • (…)
We definieerden welke gegevens vereist zijn, zodat u enkel nog het strikt noodzakelijke meedeelt en om ervoor te zorgen dat een maximaal aantal mededelingen tegelijk kan worden verwerkt:
 • De omschrijvingen zijn preciezer: zo werd de omschrijving 'Opmerking' in de mededeling van een technische stoornis vervangen door de omschrijving 'Veroorzaakte complicaties'.
 • Onnodige informatie werd geschrapt: bijvoorbeeld schrapping van het RSZ-nummer.
Ook de elektronische, gestructureerde berichten komen geleidelijk aan in de nieuwe webtoepassing.
 • U kunt ze bekijken, bewerken of annuleren. 
 • u vindt er ook de brieven van de RVA terug.

Wat moet u doen?

We onderscheiden drie gevallen.

Dan zorgen we voor een zo vlot mogelijke overgang:

 • U wordt automatisch doorverwezen vanuit de oude toepassing als u een type mededeling kiest dat al in de nieuwe toepassing staat.
 • Gebruikt u een bladwijzer die de applicaties voor tijdelijke werkloosheid of validatieboek rechtstreeks opent? Dan moet u die bijwerken.

Om de keuze van de vestigingsplaats (of 'vestigingseenheid') te vergemakkelijken, is de nieuwe toepassing uitsluitend gebaseerd op de lijst van vestigingsplaatsen van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Wij nodigen u dan ook uit om bij de Kruispuntbank van Ondernemingen na te gaan of de vestigingsplaatsen van uw onderneming in die lijst zijn opgenomen (zoeken op naam, zoeken op ondernemingsnummer). Om een vestigingsplaats (of een vestigingseenheid) toe te voegen of te wijzigen, neemt u contact op met de Kruispuntbank van Ondernemingen via My Enterprise.

Niet alle types tijdelijke werkloosheid zijn beschikbaar in de nieuwe toepassing. We voegen er gaandeweg toe.

Het onderstaande voorbeeld toont de situatie vanaf eind mei 2023, vervolgens vanaf juni 2023, enzovoort. 

Vanaf eind mei  2023 

Vanaf eind mei 2023

Huidige toepassingNieuwe toepassing

Automatische doorverwijzing naar de nieuwe toepassing

Enkel tijdelijke werkloosheid wegens technische storing is beschikbaar.

Tijdens deze fase moet u de eerste effectieve dag in de oude toepassing invoeren.

Vanaf juni 2023

Huidige toepassingNieuwe toepassing

Automatische doorverwijzing naar de nieuwe toepassing

Enkel tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer, een technische storing of overmacht is beschikbaar.

(Tijdens deze fase moet de 1ste effectieve dag moet in de oude toepassing worden ingevoerd)

De verandering heeft geen directe gevolgen voor u. De RVA legt de nodige contacten met de sociaal secretariaten om hen te informeren over deze modernisering.

Dan moet u uw informaticasysteem aanpassen aan de veranderingen. Die worden via de gebruikelijke kanalen aangekondigd.  

De veranderingen bestaan uit toevoegingen, schrappingen of wijzigingen van gegevens. Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, vinden de veranderingen van de elektronische, gestructureerde beslissingen plaats in maximaal twee fases, zoals in de tabel hierboven is aangegeven.

Vanaf wanneer zijn de veranderingen op u van toepassing?

De overgang naar de nieuwe toepassing zal in verschillende fases verlopen, zoals weergegeven in onderstaande tijdlijn:

 

Bekijk grotere afbeelding

Tekstversie van de afbeelding

Meer details over de veranderingen en hun gevolgen voor u

 

Bekijk grotere afbeelding

Tekstversie van de afbeelding

Hebt u vragen over deze veranderingen?

Vragen over het gebruik van de oude of nieuwe webapplicatie?

 • Gebruik het contactformulier of
 • bel naar het contactcentrum van het portaal van de sociale zekerheid (02 511 51 51).

Vragen over uw dossier tijdelijk werkloosheid?