eC3.2 Werknemer

De elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid

U wordt wegens slecht weer, een technische stoornis, een staking ... tijdelijk werkloos ? Dan moet u een controlekaart (C3.2) invullen.  Meer informatie over de voorwaarden vindt u in de rubriek Burgers in de infobladen over tijdelijke werkloosheid.

Om een uitkering te krijgen voor de dagen waarop u niet heeft kunnen werken, moet u aan het einde van de maand waarin u tijdelijk werkloos was een controlekaart (C3.2) indienen bij uw uitbetalingsinstelling. Dat kan u online doen, via een app of via de portaalsite van de sociale zekerheid.

Hoe werkt de elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid e-C3.2?

DezeDe elektronische controlekaart is eenvoudig in gebruik:

  • U logt online in via itsme (of de eID).
  • Vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag duidt u de dagen waarop u gewerkt heeft en andere niet-vergoedbare dagen (bijvoorbeeld ziekte of verlof) aan op uw controlekaart. In de bouwsector moet dit gebeuren vanaf de eerste dag van iedere maand.
  • Op het einde van de maand dient u de kaart elektronisch in bij uw uitbetalingsinstelling.

Hoe werkt de elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid eC3.2?

Hoe werkt de elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid eC3.2?