Controlekaart tijdelijke werkloosheid vanaf 1 januari 2025 enkel nog digitaal

21-06-2024

Vanaf 1 januari 2025 zal de controlekaart tijdelijke werkloosheid (eC3.2) verplicht elektronisch moeten worden ingevuld.

De papieren controlekaart verdwijnt en de digitalisering van de werkloosheidsverzekering schakelt zo een versnelling hoger. 

De elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid bestaat al sinds 2018. Ze werd eerst geruime tijd getest door de werknemers van pilootondernemingen uit diverse sectoren.

Sinds september 2023 kan de elektronische controlekaart door alle werknemers gebruikt worden als ze daarover een akkoord hebben met hun werkgever. De overstap kan ook voor alle werknemers van een onderneming worden voorzien door een opname in het arbeidsreglement of in een cao. Overschakelen van papier naar digitaal kan dus vandaag al. 

De elektronische controlekaart wordt nu al vrijwillig gebruikt door meer dan 30.000 werknemers in meer dan 5.000 ondernemingen. Die werknemers en werkgevers kozen al voor de vele voordelen van digitaal werken:  

  • Geen administratie meer voor om de papieren controleformulieren te verdelen.
  • Geen verplichting meer voor de werkgever om het validatieboek in te vullen.
  • De elektronische controlekaart kan niet verloren raken.
  • De controlekaart kan met een druk op de knop naar de uitbetalingsinstelling worden doorgestuurd zodat die de uitkeringen sneller kunnen betalen.
  • Een materiële vergissing bij het invullen kan worden rechtgezet zonder administratieve formaliteiten.

Overgangsperiode 

Momenteel kunnen alle werknemers met akkoord van hun werkgever vrijwillig overstappen naar de elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid.

Om vanaf 1 januari 2025 iedereen nog de mogelijkheid te geven om zich aan te passen, kunnen werkgevers en werknemers tot en met 30 juni 2025 een uitzondering vragen op het verplicht gebruik van de elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid:  

  • Werkgevers zullen voor alle werknemers van hun onderneming kunnen vragen om nog gebruik te maken van de papieren controlekaart wanneer de digitalisering voor de werknemers meer voorbereidingstijd zou vergen.
  • Ook individuele werknemers die de elektronische controlekaart voor het eerst zouden moeten gebruiken en die problemen zouden hebben met de elektronische toepassing zullen een tijdelijke uitzondering kunnen vragen. Ze moeten dat dan wel melden aan hun werkgever, zodat die ook weet dat de verdere procedure met de papieren controlekaart zal verlopen.  

Meer gedetailleerde informatie over de modaliteiten van dit tijdelijk behoud van de papieren controlekaart in de periode van januari tot en met juni 2025 volgt later. 

Uitzondering 

Voor de sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven geldt de verplichting om de elektronische controlekaart te gebruiken niet. De huidige regeling met een mogelijkheid van keuze tussen een papieren of een elektronische controlekaart blijft daar van toepassing. 

In enkele stappen 

De elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid nu al gebruiken? 

1.       Werknemer en werkgever bereiken een akkoord over het gebruik van de elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid. Er kan ook worden voorzien in een verplichting via het arbeidsreglement of een cao.

2.       De werknemer downloadt de app “eC32” van de Google- of Apple-appstore. De controlekaart kan ook worden ingevuld op een desktop via de portaalsite van de Sociale Zekerheid

3.       De werknemer logt aan via eID of itsme. Grensarbeiders kunnen op afspraak een alternatieve digitale sleutel krijgen in het RVA-kantoor. 

4.       De werknemer kiest in de app of om de elektronische kaart te gaan gebruiken vanaf de lopende of vanaf de volgende maand.

5.        De werknemer gebruikt vanaf de gekozen maand nog uitsluitend de elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid. 

Meer hulp nodig? 

Meer informatie over de elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid staat in een infoblad voor werknemers en werkgevers op de website van de RVA. 

Een vraag bij het invullen, raadpleeg dan de handleiding en het instructiefilmpje.

Voor meer informatie kan je als werknemer steeds terecht bij je uitbetalingsinstelling (HVW, ABVV, ACLVB of ACV).  

Bij technische problemen neem je als werknemer best contact op met het contactcenter van de Sociale Zekerheid op 02 545 50 70 of via het online contactformulier