Hoelang hebt u recht op inschakelingsuitkeringen?

T156

Laatste update : 1.10.2020

Waarover gaat dit infoblad

Na uw studies kunt u uitkeringen genieten wanneer u werkloos bent. Deze uitkeringen worden inschakelingsuitkeringen genoemd.

Dit infoblad geeft uitleg over de duur van dit recht.

Uitleg over de voorwaarden om toegelaten te worden tot het recht op inschakelingsuitkeringen kunt u terugvinden in het infoblad T35 – Hebt u recht op uitkeringen na studies?

Uitleg over de beschermingsuitkering kunt u terugvinden in het infoblad T166 – Hebt u recht op de beschermingsuitkering?

Hoelang hebt u recht op de inschakelingsuitkeringen?

De duur van de periode waarvoor u recht hebt op inschakelingsuitkeringen is afhankelijk van uw gezinstoestand.

Uitleg over de verschillende soorten gezinstoestand kunt u terugvinden in het infoblad T147 – Wat is uw gezinstoestand?

U bent samenwonende

Indien u samenwonende bent, dan hebt u recht op inschakelingsuitkeringen gedurende 3 jaar, te rekenen vanaf de eerste dag waarvoor u inschakelingsuitkeringen ontvangt. Deze periode noemen we de kredietperiode. Na afloop van deze periode kan het recht verlengd worden (zie hieronder).

U bent werknemer met gezinslast of alleenwonende

Indien u een werknemer bent met gezinslast , alleenwonende, of uw partner of echtgenoot heeft enkel een vervangingsinkomen , dan hebt u recht op uitkeringen tot het einde van de maand waarin u 33 jaar wordt. De laatste 3 jaar van deze periode noemen we de kredietperiode. Na afloop van deze periode kan het recht verlengd worden (zie hieronder).

Kunt u verder uitkeringen krijgen na afloop van de kredietperiode?

Indien bepaalde gebeurtenissen zich voordoen of indien u werkt kunt u uw recht uitkeringen verder behouden.

Gebeurtenissen die zich voordoen tijdens de kredietperiode

Het recht op inschakelingsuitkeringen wordt verlengd indien u tijdens de kredietperiode:

 • werkte als werknemer (voltijds), als zelfstandige of als ambtenaar;
 • werkte als deeltijdse werknemer met behoud van rechten zonder een inkomensgarantieuitkering te krijgen;
 • werkte als deeltijdse werknemer met behoud van rechten met een inkomensgarantieuitkering. In dit geval moet de tewerkstellingsperiode minstens 6 maanden geduurd hebben en moet het gaan om een tewerkstelling van ten minste één derde van een voltijdse betrekking;
 • onderbrekingsuitkeringen ontving in het kader van loopbaanonderbreking of tijdskrediet
 • studies met volledig leerplan volgde en tijdens deze periode geen inschakelingsuitkeringen ontving;
 • in het buitenland samenwoonde met een Belgische militair die er tewerkgesteld was in het kader van de stationering van de Belgische strijdkrachten.

Het recht wordt verlengd met de duur van de gebeurtenis. 

Voorbeeld:

U bent samenwonende en u hebt inschakelingsuitkeringen vanaf 1.9.2017. Uw kredietperiode loopt dus tot 31.8.2020. Indien u voltijds werkte van 1.2.2018 tot 30.10.2018, wordt uw recht op uitkeringen verlengd met 9 maanden, dus tot 31.5.2021.

Gebeurtenissen die zich voordoen op het einde van de kredietperiode

Het recht op inschakelingsuitkeringen wordt verlengd indien u op het einde van de kredietperiode (eventueel verlengd):

 • een opleiding volgt en u hiervoor vrijgesteld bent van de verplichting om werk te zoeken. U krijgt verder uitkeringen tot het einde van de vrijstelling.
 • in het buitenland werkt als coöperant in het kader van een project van ontwikkelingssamenwerking en u hiervoor vrijgesteld bent van de verplichting om werk te zoeken. U krijgt verder uitkeringen tot het einde van de vrijstelling.
 • werkt als deeltijdse werknemer met behoud van rechten en u een inkomensgarantieuitkering ontvangt. U krijgt verder uitkeringen tot het einde van deze tewerkstelling.

Additioneel recht na de kredietperiode

U kunt een bijkomende periode van 6 maanden inschakelingsuitkeringen krijgen indien u minstens 156 arbeidsdagen (als loontrekkende aantoont die gelegen zijn in de 24 maanden die aan uw nieuwe aanvraag voorafgaan.

Het recht wordt verlengd indien u op het einde van het additioneel recht:

 • een opleiding volgt en u hiervoor vrijgesteld bent van de verplichting om werk te zoeken. U krijgt verder uitkeringen tot het einde van de vrijstelling.
 • u in het buitenland werkt als coöperant in het kader van een project van ontwikkelingssamenwerking en u hiervoor vrijgesteld bent van de verplichting om werk te zoeken. U krijgt verder uitkeringen tot het einde van de vrijstelling.