Hoeveel bedraagt uw uitkering na studies?

T37

Laatste update : 01.11.2023

Wat is het bedrag van de inschakelingsuitkeringen?

Het bedrag van de inschakelingsuitkeringen is afhankelijk van uw gezinssituatie en van uw leeftijd. Wat betreft uw gezinstoestand, zie het infoblad "Wat is uw gezinstoestand?", nr. T147.

Het gaat om forfaitaire bedragen.

 • samenwonenden met gezinslast ontvangen 65,26 euro per dag; 1.696,76 euro per maand.
 • alleenwonenden ontvangen:
  • jonger dan 18 jaar: 17,84 euro per dag; 463,84euro per maand
  • van 18 tot 20 jaar: 28,05 euro per dag; 729,30 euro per maand
  • vanaf 21 jaar: 48,59 euro per dag; 1.263,34euro per maand
 • samenwonenden ontvangen:
  • jonger dan 18 jaar: 14,71 euro per dag; 382,46 euro per maand
  • 18 jaar en ouder 23,44 euro per dag; 609,44 euro per maand
 • bevoorrechte samenwonenden (= partner beschikt slechts over vervangingsinkomen) (...) ontvangen:
  • jonger dan 18 jaar: 16,65 euro per dag; 432,90 euro per maand
  • 18 jaar en ouder: 26,74 euro per dag; 695,24 euro per maand 1]

 

Evolueren de bedragen in de tijd?

Alle bedragen vermeld in dit infoblad zijn geïndexeerde bedragen. Ze zijn geldig vanaf 01.11.2023.

Wordt er bedrijfsvoorheffing ingehouden op de inschakelingsuitkeringen?

Op inschakelingsuitkeringen wordt geen bedrijfsvoorheffing toegepast, op voorwaarde dat u bovenop uw uitkeringen geen enkel inkomen uit een beroepsactiviteit ontvangt.