Hoeveel bedraagt uw uitkering?

U genoot het voordeel van de bevriezing van de degressiviteit als artiest of als technicus in de artistieke sector - Wat verandert er als gevolg van de hervorming van de reglementering voor werknemers tewerkgesteld in de kunstensector?

T29

Wilt u de toepassing genieten van de nieuwe specifieke regels voor kunstwerkers?

T30

Hoeveel bedraagt uw uitkering na studies?

T37

Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

T67

Wat is uw gezinstoestand?

T147

Hebt u recht op de anciënniteitstoeslag?

T148

Hoelang hebt u recht op inschakelingsuitkeringen?

T156