Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen)

Uw werkgever heeft u ontslagen? U hebt recht op werkloosheidsuitkeringen? Misschien hebt u ook recht op bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen).

Hoe wordt het bedrag van uw stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag berekend ?

T4

Hoe vraagt u werkloosheidsuitkeringen in het kader van een stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag aan (SWT)?

T5

Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

T6

Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)?

T124

Welke verplichtingen heeft een werknemer in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)?

T125