Verlenging van de herfstvakantie van de scholen – mogelijkheid voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid overmacht voor de opvang van een kind

28-10-2020

Voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 kunnen werknemers die verlof zouden moeten nemen om een kind op te vangen ten gevolge van de sluiting van de school een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 kunnen werknemers die verlof zouden moeten nemen om een kind op te vangen ten gevolge van de sluiting van de school een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De reden waarom het kind niet naar de school kan gaan, moet te wijten zijn aan ‘de tijdelijke sluiting als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken’.

Aandacht 

De beslissing van een gemeenschap om de herfstvakantie te vervroegen of te verlengen wordt ook beschouwd als een sluiting van een school door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

De werknemer, die thuis moet blijven voor de opvang van een kind, kan dus voor de dagen van de vervroegde of verlengde herfstvakantie tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de opvang van een kind aanvragen.

De werknemer moet zijn werkgever hier onmiddellijk van op de hoogte brengen. De werkgever mag de tijdelijke werkloosheid niet weigeren.

Tijdelijke werkloosheid overmacht voor de opvang van een kind is niet mogelijk tijdens de periode gedekt door de gewone schoolvakantie, aangezien het hier niet gaat om een sluiting van de school door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Opmerking 

Indien het gaat om een volledige of gedeeltelijke sluiting van de school, uitgaand van een algemene maatregel van een gemeenschap (*) moet de school het attest sluiting corona enkel afleveren indien de werknemer hier uitdrukkelijk om verzoekt (omdat de werkgever dat vraagt).

Indien de werkgever een mededeling tijdelijke werkloosheid overmacht moet versturen naar de RVA (omdat hij niet erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector), volstaat het dat hij in de elektronische mededeling als reden overmacht ‘opvang kind wegens sluiting school’ vermeldt.  De werkgever moet het attest sluiting corona niet opsturen naar de RVA. 

(*) Dat geldt bijvoorbeeld voor de sluiting van de scholen in heel België op 9, 10, 12 en 13 november 2020 en de gedeeltelijke sluiting van de secundaire scholen (onder de vorm van afstandsonderwijs) in Wallonië en Brussel op 28, 29 en 30 oktober 2020.

Indien dat nodig is, moet de werknemer een uitkeringsaanvraag indienen bij zijn uitbetalingsinstelling (ABVV, ACV, ACLVB of HVW). Dat is bijvoorbeeld het geval indien de werknemer voor de eerste keer uitkeringen tijdelijke werkloosheid aanvraagt.