Je werkgever inlichten over je wens om loopbaanonderbreking te nemen kan voortaan online

27-06-2023

Wens je tijdskrediet, loopbaanonderbreking of een thematisch verlof zoals ouderschapsverlof te nemen?  Dan moet je vooraf je werkgever inlichten.

Wens je tijdskrediet, loopbaanonderbreking of een thematisch verlof zoals ouderschapsverlof te nemen? Dan moet je vooraf je werkgever inlichten. Zo heeft die voldoende tijd om te anticiperen op je gedeeltelijke of volledige afwezigheid op de werkvloer. Die verwittiging moest tot voor kort schriftelijk gebeuren, via een aangetekend schrijven of een gewone brief. Sinds kort kan je je werkgever rechtstreeks verwittigen via de online toepassing voor het indienen van een aanvraag bij de RVA.

“De wetgeving voorziet dat je je werkgever op de hoogte brengt van je wens om loopbaanonderbreking te nemen. De termijn die daarvoor geldt, varieert naargelang het type loopbaanonderbreking. Eenmaal je werkgever akkoord gaat, dan kan je een aanvraag om uitkeringen indienen bij de RVA, bij voorkeur online via de portaalsite van de Sociale Zekerheid. Om de aanvraagprocedure nog eenvoudiger te maken, hebben we nu de mogelijkheid toegevoegd om je werkgever te verwittigen via de online dienst. Je werkgever moet wel eerst de optie aanvinken in de toepassing.”, vertelt Laurens Van Tichelen, coördinator loopbaanonderbreking bij de RVA.

In enkele klikken

De online aanvraag verloopt nu nog sneller:

1. Je verwittigt je werkgever via de toepassing.

2. Je werkgever accepteert al dan niet je aanvraag.

3. Eenmaal akkoord, vullen beide partijen hun deel van de aanvraag om uitkeringen bij de RVA in.

4. Je krijgt de beslissing van de RVA in je e-Box.

Nuttige links en instructievideo’s :

Break@work - Dossier loopbaanonderbreking en tijdskrediet (burgers) (rva.be)

Dossier loopbaanonderbreking en tijdskrediet - Sociale Zekerheid (socialsecurity.be)