Tijdelijke werkloosheid – de elektronische controlekaart eC3.2

01-09-2023

Elke werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld moet, vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag van elke maand, in het bezit zijn van een genummerde controlekaart.

Voor de werknemers uit de bouwsector geldt deze verplichting vanaf de eerste dag van de maand, ongeacht of er tijdelijke werkloosheid wordt ingevoerd of niet.

De werkgever kan een papieren controlekaart C3.2A afleveren, maar vanaf 01.09.2023 kunnen alle werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld opteren voor het gebruik van een elektronische controlekaart eC3.2.

Indien de werknemer geopteerd heeft voor het gebruik van de elektronische controlekaart, is de werkgever vrijgesteld van de verplichting om voor deze werknemer nog papieren controlekaarten C3.2A af te leveren en om deze kaarten in te schrijven in het validatieboek (indien hij hiertoe verplicht was).

Meer info over het gebruik van de elektronische controlekaart e-C3.2 staat in infoblad E74 voor werkgevers en in infoblad T174 voor werknemers.

Hoe werkt de elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid eC3.2?