Diversen

U werd ontslagen zonder opzeg- of verbrekingsvergoeding?

T43

Hebt u recht op verwijlintresten bij laattijdige betaling?

T81

Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen?

T109

Wat zijn de gevolgen als u werkloosheidsuitkeringen krijgt en bent erkend als niet-toeleidbaar werkzoekende?

T165

Heeft u recht op beschermingsuitkeringen?

T166

Wilt u de toepassing genieten van de nieuwe specifieke regels voor kunstwerkers?

T30

U genoot het voordeel van de bevriezing van de degressiviteit als artiest of als technicus in de artistieke sector - Wat verandert er als gevolg van de hervorming van de reglementering voor werknemers tewerkgesteld in de kunstensector?

T29

De ontslagcompensatievergoeding

U werd ontslagen als arbeider of dienstbode of als werknemer met een contract voor dienstencheques? Dan hebt u misschien recht op een ontslaguitkering.

Die Entlassungsausgleichsentschädigung

Sie wurden als Arbeiter, Hausangestellter oder Arbeitnehmer unter Dienstleistungsscheck-Vertrag entlassen? Dann haben Sie vielleicht Recht auf eine Entlassungszulage.