U hebt het voordeel van de bevriezing van de degressiviteit als artiest of als technicus in de artistieke sector genoten – Wat verandert er als gevolg van de hervorming van de reglementering voor werknemers tewerkgesteld in de kunstensector?

T29

Laatste update : 1.05.2024

Hervorming van de reglementering voor werknemers tewerkgesteld in de kunstensector en oprichting van de Kunstwerkcommissie

Sinds 1 oktober 2022 zijn nieuwe regels van toepassing ter vervanging van de regels die van toepassing waren voor artiesten en technici van de artistieke sector (= 1ste fase van de hervorming).

Op 1 januari 2024 wordt de Kunstwerkcommissie opgericht binnen de FOD Sociale Zekerheid, ter vervanging van de Commissie Kunstenaars (= 2de fase van de hervorming).

De voorlopige maatregelen die van toepassing waren vóór de oprichting van de Kunstwerkcommissie zijn niet meer van toepassing. Voortaan gelden nieuwe regels.

Valt u onder de toepassing van deze informatie?

U genoot op 30 september 2022 het voordeel van de bevriezing van de degressiviteit als artiest of als technicus in de artistieke sector?

U valt onder de toepassing van dit infoblad als indien u op 30 september 2022 het voordeel van de bevriezing van de degressiviteit genoot. Dat (oude) voordeel hield in dat u op het einde van de eerste 12 maanden werkloosheid het hoogste vergoedingspercentage van 60% behield gedurende 12 maanden omdat u voldoende arbeidsdagen hebt aangetoond onder het oude systeem.

De regels betreffende de toegang tot de specifieke regels voor kunstwerkers en de manier om het bedrag van de kunstwerkuitkering te bepalen, zijn nog op u van toepassing. U vindt ze hieronder.

Alle andere regels (impact van uw loon op uw uitkering, toegestane activiteiten, einde van het recht enz.), die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2024 vindt u in het infoblad T191 'Welke specifieke regels zijn van toepassing op de kunstwerkers vanaf 1 januari 2024?'.

Dat infoblad is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling of RVA-kantoor. Uw kunt het ook downloaden op de website www.rva.be.

U genoot op 30 september 2022 niet het voordeel van de bevriezing van de degressiviteit als artiest of als technicus in de artistieke sector?

Lees dan deze infobladen:

  • T30 'Wilt u de toepassing genieten van de nieuwe specifieke regels voor kunstwerkers? (van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2023)'
  • T191 'Welke specifieke regels zijn van toepassing op de kunstwerkers vanaf 1 januari 2024?'.

Die infobladen kunt u krijgen bij uw uitbetalingsinstelling of RVA-kantoor, of kunt u downloaden op de website www.rva.be.

Hoe kunt u vallen onder de specifieke regels voor kunstwerkers?

U hebt vanaf 1 oktober 2022 automatisch recht op kunstwerkuitkeringen in plaats van uw gewone werkloosheidsuitkeringen, en dat voor een hernieuwbare periode van 36 maanden, de zogenaamde toepassingsperiode. Om die uitkeringen te ontvangen, hoeft u geen aanvraag in te dienen en niet over een document van de Commissie Kunstenaars te beschikken.

Bij de oprichting van de Kunstwerkcommissie krijgt u automatisch een kunstwerkattest voor een hernieuwbare periode van 5 jaar.

U hoeft dus niets te doen om dat kunstwerkattest te krijgen of de betaling te behouden van uw kunstwerkuitkeringen.

Dat attest is de exclusieve bevoegdheid van de Kunstwerkcommissie, opgericht bij de FOD Sociale Zekerheid.

Wil u meer informatie over het kunstwerkattest? Neem dan contact op met de Kunstwerkcommissie of lees meer op de website van de commissie (Working in the Arts | Kunstwerkers – Home | Working in the arts).

Wat is het bedrag van uw kunstwerkuitkering?

Het bedrag van uw kunstwerkuitkering zal nog steeds overeenkomen met het hoogste vergoedingspercentage (60% van het laatst verdiende loon), maar de minima en maxima van uw kunstwerkuitkering worden verhoogd.

Het geïndexeerde dagbedrag van uw kunstwerkuitkering zal enerzijds niet lager zijn dan 69,71 euro voor werknemers met gezinslast en niet lager dan 61,41 euro voor de andere werknemers, en zal anderzijds niet hoger zijn dan 72,38 euro.

Het bedrag van uw kunstwerkuitkering blijft onveranderd gedurende de hele toepassingsperiode (dat wil zeggen tot 30 september 2025), wat betekent dat er geen degressiviteit van toepassing is en dat de inwerkingtreding van de tweede fase van de hervorming het bedrag van uw uitkeringen niet wijzigt.