Hoe moet u een aanvraag indienen na een onderbreking van de werkloosheid?

T75

Laatste update : 9.09.2010

Welke stappen?

Als u werkloosheidsuitkeringen wilt ontvangen, moet u:

 • zich persoonlijk aanmelden bij de uitbetalingsinstelling van uw keuze (hetzij de overheidsinstelling: de HVW, hetzij de uitbetalingsinstelling van een vakbond: het ACV, het ABVV of de ACLVB).
  Als u aan de voorwaarden voldoet om uitkeringen te krijgen, zal u vergoed worden vanaf de datum van de aanvraag. Bijgevolg is het van belang u aan te melden bij uw uitbetalingsinstelling vanaf het begin van uw werkloosheid, zelfs als u niet alle vereiste documenten bezit;
 • contact opnemen met de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling om u als werkzoekende te laten inschrijven. U kunt zich laten inschrijven de dag van de aanvraag of binnen 8 daaropvolgende kalenderdagen.

Welke formulieren?

De aanvraag moet worden ingediend bij uw uitbetalingsinstelling door middel van volgende formulieren:

 • hetzij het door uw werkgever afgegeven formulier C 4 als uw arbeidsovereenkomst beĆ«indigd is;
 • hetzij het door uw ziekenfonds afgegeven formulier C 6 als u arbeidsongeschikt was;
 • hetzij het formulier C 109 beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling:
  • na een periode van inactiviteit of arbeid als zelfstandige;
  • als u binnen de voorgeschreven tijd de formulieren C 4 en/of C 6 niet kan verkrijgen. In dit geval is uw dossier onvolledig en moet u alles in het werk stellen om deze formulieren snel te verkrijgen.

Formulieren C 4 of C 6 m.b.t. voorafgaande arbeids- of arbeidsongeschiktheidsperiodes zijn ook noodzakelijk als u deze periodes moet bewijzen om tot het recht op werkloosheidsuitkeringen toegelaten te worden.

U dient eveneens een formulier C1 "aangifte van de persoonlijke en familiale toestand" in te vullen (dit formulier is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling). De vermeldingen die u op dit formulier zal aanbrengen hebben zeer belangrijke gevolgen voor uw recht op uitkeringen en het bedrag ervan. Het is derhalve belangrijk het volledig te lezen en correct te antwoorden op alle gestelde vragen. Onjuiste inlichtingen kunnen een uitsluiting en een terugvordering van de uitkeringen tot gevolg hebben.