De RVA publiceert zijn jaarverslag 2021

31-03-2022

2021 stond opnieuw in het teken van de coronacrisis.

2021 stond opnieuw in het teken van de coronacrisis. De RVA vormde voor veel werkgevers en werknemers een buffer tegen de economische schok die het virus teweegbracht. Zo heeft het stelsel van tijdelijke werkloosheid heeft veel bescherming geboden tegen het risico op massaal banenverlies.

Het jaarverslag van de RVA presenteert de kerncijfers en de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Onze administrateurs, Jean-Marc Vandenbergh en Axel Delvoie, presenteerden het jaarverslag op 31 maart tijdens een persconferentie in het hoofdkantoor in Brussel.

Het jaarverslag wordt gepresenteerd in 3 delen:

  • Jaarverslag highlights: een beknopt overzicht van de prestaties en verwezenlijkingen van de RVA
  • Volume 1 'activiteitenverslag': een uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de RVA-diensten in 2021; 
  • Volume 2 'indicatoren van de arbeidsmarkt en de evolutie van de uitkeringen': met alle statistieken en cijfers voor 2021. 

Bekijk ook onze persmededeling om een overzicht te hebben van de belangrijkste evoluties in 2021.

Daarnaast kunt u ook volgende documentatie raadplegen:

  • de presentatie van het jaaroverzicht 2021 (PDF) ;
  • het statistisch overzicht met cijfers sinds het jaar 2000;
  • de kerncijfers per werkloosheidsbureau.

Bent u journalist of hebt u vragen over het jaarverslag van 2021, contacteer dan de dienst Communicatie via mail communicatie@rva.be of via telefoonnummer +32 2 515 42 81 (NL).