Thematische verloven (alle sectoren)

Op zoek naar informatie over ouderschapsverlof, verlof wegens medische bijstand of voor het verlenen van palliatieve zorgen? Dat vindt u hier.

Aanvraagprocedure voor de thematische verloven

T14

Verlof voor medische bijstand

T18

Ouderschapsverlof

T19

Palliatief verlof

T20

Verlof voor mantelzorg

T164