Mag u werken tijdens uw werkloosheid?

U genoot het voordeel van de bevriezing van de degressiviteit als artiest of als technicus in de artistieke sector - Wat verandert er als gevolg van de hervorming van de reglementering voor werknemers tewerkgesteld in de kunstensector?

T29

Wilt u de toepassing genieten van de nieuwe specifieke regels voor kunstwerkers?

T30

Mag u een activiteit uitoefenen tijdens uw volledige werkloosheid?

T41

Mag u een vrijwillige activiteit verrichten voor een privépersoon of een organisatie?

T42

Mag u een bijberoep uitoefenen tijdens uw volledige werkloosheid?

T46

Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op werkloosheidsuitkeringen?

T87

Mag u tijdens uw werkloosheid een nevenactiviteit als zelfstandige in het kader van het voordeel "Springplank naar zelfstandige" uitoefenen?"

T158