Het 1/10 ouderschapsverlof en de flexibilisering van bepaalde thematische verloven zijn mogelijk bij alle werkgevers

09-08-2019

1. Het 1/10 ouderschapsverlof

Deze nieuwe vorm van ouderschapsverlof is nu mogelijk bij alle werkgevers (privésector, openbare sector, onderwijs, enz.).

Die 1/10 onderbreking kan voor alle voltijdse werknemers die hun prestaties met een dag om de twee weken of met een halve dag per week willen verminderen.

Maar pas op: het 1/10 ouderschapsverlof is geen recht!  U hebt de toestemming nodig van uw werkgever.

Voor elk kind jonger dan 12 jaar (jonger dan 21 jaar als het kind gehandicapt is), kunt u maximum 40 maanden 1/10 ouderschapsverlof nemen. Dat kunt u eventueel opsplitsen in periodes van 10 maanden of een veelvoud daarvan.  Als u de volledige onderbreking niet in een keer vraagt, kunt u het saldo later opnemen. U moet dat wel doen voordat het kind 12 (of 21) jaar is.

Tijdens het 1/10 ouderschapsverlof betaalt de RVA een maandelijkse onderbrekingstoelage van netto €58,67 voor de werknemers jonger dan 50 jaar en €88 voor de werknemers van 50 jaar of ouder.  Die toelage wordt verhoogd met €108,82 voor alleenstaande werknemers die enkel samenwonen met een of meerdere kinderen ten laste, ongeacht hun leeftijd.

Die nieuwe onderbrekingsbreuk is een bijkomende mogelijkheid naast de volledige onderbreking, de onderbreking tot de helft en de onderbreking met 1/5.  Het is echter geen bijkomend ouderschapsverlof.  Als u voor een kind al de maximale duur van het ouderschapsverlof hebt genomen, kunt u geen 1/10 ouderschapsverlof meer nemen voor dat kind.

Samengevat: alle voltijdse loontrekkenden hebben voortaan een kapitaal van 4 maanden voltijds equivalent ouderschapsverlof. Ze kunnen dat nemen:

  • in de vorm van een volledige onderbreking tijdens 4 maanden, eventueel op te delen per periode van 1 maand of een veelvoud ervan, d.w.z. 1, 2, 3 of 4 maanden maximum;
  • of in de vorm van een onderbreking tot de helft tijdens 8 maanden, eventueel op te delen per periode van 2 maanden of een veelvoud ervan, d.w.z. 2, 4, 6 of maximum 8 maanden;
  • of in de vorm van een 1/5 onderbreking tijdens 20 maanden, eventueel op te delen per periode van 5 maanden of een veelvoud ervan, d.w.z. 5, 10, 15 of maximum 20 maanden;
  • of in de vorm van een 1/10 onderbreking tijdens 40 maanden, eventueel op te delen per periode van 20 maanden of een veelvoud ervan, d.w.z. 10, 20, 30 of maximum 40 maanden.

In geval van overgang van een vorm van onderbreking naar een andere: 1 maand volledig = 2 maanden tot de helft = 5 maanden 1/5 onderbreking = 10 maanden 1/10 onderbreking.

2. De flexibilisering

De werknemer heeft de mogelijkheid ouderschapsverlof of medische bijstand flexibeler op te nemen. Hij kan dus kortere periodes opnemen dan tot nu toe het geval was.

Die flexibilisering is nu mogelijk bij alle werkgevers (privésector, openbare sector, onderwijs, enz.).

Pas op: het is geen recht!  De toestemming van de werkgever is nodig.

2.1. De flexibilisering van de volledige onderbreking

In het kader van ouderschapsverlof en medische bijstand kan de duur van de volledige onderbreking van een maand voortaan worden opgesplitst in weken.

  • Voor het ouderschapsverlof kunnen de 4 maanden volledige onderbreking worden opgedeeld per maand of per week.  Als het ouderschapsverlof wordt opgedeeld in weken en de werkgever ermee akkoord gaat, is het mogelijk om maximum 16 weken volledige onderbreking te nemen per kind jonger dan 12 jaar (of 21 jaar als het kind gehandicapt is).
  • Voor de medische bijstand kan de minimumduur met het akkoord van de werkgever worden verminderd tot 1, 2 of 3 weken, in functie van de behoeften.  Die flexibilisering per week is mogelijk voor alle gezins- of familieleden die lijden aan een ernstige ziekte.

Wanneer bij flexibilisering per week het saldo nog minder dan een maand bedrag, is dat saldo een recht.

2.2. De flexibilisering van de onderbreking tot de helft

Deze flexibilisering is enkel mogelijk in het kader van ouderschapsverlof.  De duur van 2 maanden mag dan worden opgedeeld per maand.  Het is voortaan dus mogelijk om 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8 maanden ouderschapsverlof tot de helft.

Om af te wijken van die periode van 2 maanden of een veelvoud ervan, is het akkoord van de werkgever nodig.  Wanneer het saldo van de onderbreking tot de helft minder bedraagt dan 2 maanden, is dat saldo wel een recht.

3. Hoe moet je een aanvraag indienen?

De werkgevers en de werknemers wordt gevraagd om de aanvraag elektronisch in te dienen via 'Dossier loopbaanonderbreking en tijdskrediet'.

NB: Als u uw aanvraag niet online kunt indienen, stuurt u uw papieren formulieren voor uw aanvragen ouderschapsverlof of medische bijstand naar de dienst 'ocr' van het hoofdbestuur van de RVA, Keizerslaan 7-9 in 1000 Brussel.

Meer informatie over de aanvraagprocedure bij uw werkgever en bij de RVA, vindt u in het infoblad T14.

4. Meer informatie

  • over ouderschapsverlof vindt u in het infoblad T19.  Daarin staan alle bepalingen van de reglementering, ook die over het 1/10 ouderschapsverlof en de flexibilisering van het voltijdse en halftijdse ouderschapsverlof (wettelijke basis, toegangsvoorwaarden, informatie over de onderbrekingsuitkeringen, enz.)
  • over medische bijstand vindt u in het infoblad T18.  Daarin staan alle bepalingen van de reglementering, waaronder die over de flexibilisering van de volledige onderbreking in weken.