Tijdelijke werkloosheid

U wordt wegens slecht weer, een technische stoornis, een staking ... tijdelijk werkloos gesteld? In deze rubriek vindt u alle info over de soorten tijdelijke werkloosheid, de aanvraagprocedure, de uitkeringen enz.

Hebt u recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid?

T32

De elektronische controlekaart eC3.2

[T174]

Mag u een bijberoep uitoefenen tijdens uw tijdelijke werkloosheid?

T45

Wat zijn uw verplichtingen als tijdelijk werkloze?

T50

Hoeveel bedraagt uw uitkering bij tijdelijke werkloosheid?

T66

Aan welke regeling bent u onderworpen als u tijdelijk werkloos wordt in de bouwsector?

T79

In welke gevallen kunt u een sanctie krijgen?(tijdelijke werkloosheid)

T80

Wanneer moeten de uitkeringen terugbetaald worden?

T82

Kunt u een beroep instellen voor de arbeidsrechtbank?

T88

Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden

T129